Ontdek onze A Plus Stadsdialoog

De cijfers die we met A Plus kunnen voorleggen spreken voor zich. Meer dan 150.000 mensen bereikt via sociale media, 25 dialoog- en gespreksavonden, 5048 Antwerpenaren die een A Plus-petitie ondertekenden, 15 keer de straat op in de verschillende districten, 2 inspiratiereizen naar het buitenland … Dat kan tellen. We willen dan ook iedereen die er zijn steentje toe heeft bijgedragen van harte voor bedanken. Het zijn al onze vrijwilligers die onze partij de energie en de goesting geven om er het komende, cruciale jaar, volop tegenaan te gaan.

Wat ons eens te meer verheugt, zijn de vele reacties en prikkelende ideeën die via A Plus naar boven kwamen. Samen met ons staan vele Antwerpenaars te trappelen om onze stad mooier en beter te maken. Te tonen dat het anders kan. Dat geeft ons hoop. In totaal verzamelden we via A Plus 166 concrete voorstellen. Dat gaat van buddy’s voor nieuwkomers, en klus- en kookploegen voor eenoudergezinnen, tot de herwaardering van oude industriële sites. We gaan nu bekijken hoe we deze voorstellen kunnen integreren in ons verkiezingsprogramma.

Als kers op de taart van A Plus vind je hier ons bruisend A-Plus-stadsmagazine. Verschillende doeners vertellen hoe zij de toekomst van onze stad zien. Je vindt er ook een  bundeling in van de vele ideeën die de inwoners van Antwerpen het voorbije jaar met ons hebben gedeeld.

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws van Groen Antwerpen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.