In Antwerpen krijgen mensen opnieuw voorrang

De Klappeistraat mag zich de meest aangename straat van Antwerpen noemen. Het knusse straatje in Antwerpen-Noord kwam als winnaar uit de bus van de wedstrijd binnen onze grote stadsdialoog A Plus. De Rijke Beukelaarstraat (Sint-Andries) en de Victor Jacboslei (Berchem) kwamen als tweede en derde uit de bus.

Met de bekendmaking van de meest aangename straat, zetten we een punt achter een periode van zes weken waarin we in dialoog gingen over aangename straten. Via onze verschillende kanalen, bereikten we 23.748 Antwerpenaren en kwamen er 33 concrete en bruikbare ideeën binnen om de Antwerpse straten aangenamer te maken. De meeste voorstellen komen neer op het consequent toepassen van logische uitgangspunten voor veilige en aangename straten. Zoals het systematisch verlagen van alle snelheidsbeperkingen of de invoering van een zone 30 in de hele binnenstad. Sommige ideeën gaan nog een stap verder: haal de voetpaden weg en leg alle straten aan volgens het ‘shared-space-principe’. Of het pleidooi voor een alternatieve ‘Slim naar Antwerpen-campagne’ gericht op fietsers.  Ook het voorstel om van iedere zondag een autovrije zondag te maken, bewijst dat de Antwerpenaar consequent en ambitieus durft denken.

Het volgende thema dat we met A Plus aansnijden, is samenleven. Want in Antwerpen mogen buren geen vreemden van elkaar zijn.  Het startschot wordt gegeven op de nieuwjaarsreceptie van Groen Antwerpen op vrijdag 6 januari in het Zuiderpershuis.   

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende activiteiten en acties die de voorbije weken plaatsvonden rond plaatsvonden rond het thema aangename straten.

  1. 11 november: lancering thema Aangename Straten A Plus (herbekijk hier de video) 
  2. 13 november: filmbrunch Bikes vs Cars (lees hier het verslag) 
  3. 25 november: A Plus fietst mee met de Critical Mass Bike Ride
  4. Doorlopend: keukentafelgesprekken Aangename Straten
  5. 13 december: dialoogavond in Wilrijk – Ontwerp zelf je ideale straat (lees hier het verslag)
  6. 14 december: debatavond Berchem – Hoe maak je van je straat een duurzame plek vol sfeer?
  7. 14 december: bekendmaking shortlist wedstrijd ‘meest aangename straat’ (herbekijk hier de video)
  8. 23 december: bekendmaking Klappeistraat als meest aangename straat

We wensen je alvast een vrolijk kerstfeest en een warm eindejaar!

Log voor de zekerheid eerst onderaan in, voordat je je idee ingeeft.
Check je e-mail om je account te activeren.

Laat de voetpaden aan de voetgangers

In tegenstelling tot Nederland en in weerwil van de royale aanleg van fietspaden heeft de fiets nog steeds geen eigen plaats in het verkeer. Vele fietsers voelen zich klaarblijkelijk veiliger op de trottoirs dan op de middenweg. Dat leidt alleen tot gevoelens van onveiligheid en irritatie bij de voetgangers, die zich op hun beurt van de voetpaden verdrongen voelen. Zij zijn tenslotte nog kwetsbaarder dan de fietsers. Daarom een tweeledig voorstel. Er is sensibilisering nodig om de Wegcode weer goed onder de aandacht van de fietsers te krijgen. Hoe hard het ook klinkt, wat mij betreft mag de verbaliserende overheid zijn werk doen en zolang dat nodig is stevige bekeuringen uitschrijven. Maar daarbovenop en beter is om de fietsers stelselmatig hun eigen plaats in het verkeer te geven door het uitwerken van een samenhangend en exclusief fietsnetwerk in onze mooie stad (en randgemeenten).

Lees verder & reageer

Toch een tram naar Ekeren

Het district Ekeren besliste om bij de heraanleg van het dorpscentrum in te zetten op parkeerplaatsen en bereikbaarheid per auto. Daarin was geen plaats voor de voorziene tramverbinding, waarvan de aanleg nu beperkt is tot de Noorderlaan. Dat is misschien makkelijk voor bewoners en de winkeliers, maar gaat voorbij aan het stille vergif dat al die auto's ter plekke uitstoten, zeker zolang nog 55 of zo % daarvan op diesel rijdt. Bovendien word het grootste deel van de Dorpsstraat ingenomen door rijdende en geparkeerde auto's en worden voetgangers en fietsers verdrongen. Alle werken zijn intussen gedaan, alleen de Dorpsstraat en Kloosterstraat nog niet. Dat de beslissing van het district herzien kan worden nu het nog kan.

Lees verder & reageer

Meer vuilbakken

Door meer vuilbakken te verspreiden in de stad, zullen mensen meer geneigd zijn om hun klokhuis, kauwgom, blikje cola,...weg te gooien daarin. Nu zie je vooral in veel buurten waar geen of extreem weinig vuilbakken staan veel vuil op straat, gewoon omdat velen geen kwartier of half uur kunnen wachten, vooraleer ze af geraken van hun klokhuis, peuk,... Het maakt de buurt ook aangenamer en aantrekkelijker.

Lees verder & reageer

verlaag systematisch alle snelheidsbeperkingen

Maak van alle zones70 een zone50, alle zones50 zone30, alle zone30 woonerf, alle woonerven autovrij. De huidige snelheidszones zijn niet aangepast aan de huidige verkeersdrukte. Ik ben geen wetenschapper, maar volgens mij is het onmogelijk om alle andere weggebruikers, borden, verkeerslichten,... te hebben gezien tegen de snelheden die nu zijn toegelaten.

Lees verder & reageer

Parkeren voor bewoners

Graag deel ik jullie bezorgdheid voor een leefbare stad, veilige en aantrekkelijke straten en kindvriendelijke speelplekken, dat mensen die van buiten de stad onze metropool willen bezoeken dit met duurzaam vervoer doen, maar hetgeen ik steeds mis is de mogelijkheid voor de bewoners van deze stad om hun eigen wagen ergens op een aanvaardbare afstand van hun woning kwijt te kunnen. Wij hebben een gezin met 6 kinderen en zonder wagen is het erg moeilijk om alles en iedereen vlot te vervoeren met alleen maar openbaar vervoer en fietsen. Dat onze gezinswagen niet voor de deur hoeft te staan lijkt me evident, maar in onze stad zou geïnvesteerd moeten worden in parkeerplaatsen voor bewoners. Nu rijden wij dikwijls een kwartier rond op zoek naar een plekje. Als ik in de buurt rondvraag wat voor hen de grootste problemen zijn voor de mensen dan komt het parkeerprobleem steeds op de eerste plaats. Niet de migranten die in Hoboken steeds talrijker worden, niet het gebrek aan speeltuintjes of slecht onderhouden straten, maar het gevoel dat je bij momenten meer dan een kwartier moet rondrijden om je wagen ergens te parkeren. In heel wat steden (bvb Delft is een mooi voorbeeld) zijn er, verspreid over de stad, parkeergarages van de bewoners. Iedereen heeft zijn plekje en weet dan ook met zekerheid dat hij er steeds terecht kan. En als iedereen met een gerust hart weet dat zijn wagen er veilig staat zal er misschien ook een gedragsverandering komen in het gebruik ervan: als je toch een aantal straten ver moet lopen om de wagen te halen ben je misschien sneller bij een velo-station of een tramhalte... Zo ontlasten we de straten van een overtollig aantal geparkeerde wagens, we verminderen het aantal 'parkeerzoek-kilometers' waardoor we het milieu een dienst bewijzen en we spelen in op de problemen van vele stadsbewoners.

Lees verder & reageer

We zijn soms wat te soft.

Fietsen op gevoelige plaatsen vastzetten en onder onzichtbare bewaking zetten. Met als gevolg op heterdaad te betrappen.

Lees verder & reageer

Elke zondag is autovrije zondag!

De titel zegt het! Indien haalbaar alles binnen de ring.

Lees verder & reageer

Trottoirs weghalen

Trottoirs zijn nog een zeer oud overblijfsel uit de tijd, dat de straten modderpoelen waren en de voetganger enigszins schone en droge voeten moest houden. Vanaf het moment dat de straten zijn uitgevoerd met een verhard en relatief schoon wegdek, verliezen trottoirs hun bestaansrecht als "veilige" doorgang voor voetgangers. Behoudens in situaties, waarin een duidelijke afbakening van voetpaden wenselijk/noodzakelijk is, is het aanleggen en onderhouden van een trottoir overbodig. In straten, waar auto's traag en voorzichtig moeten rijden (zoals binnenstad, 30 km zones, smalle straatjes, etc), zou kunnen worden bekeken of de trottoirs kunnen worden verwijderd. In woonerven hebben auto's sowieso geen voorrang, terwijl automobilisten in 30 km zones en in de (oude) binnenstad zeer voorzichtig moeten rijden vanwege het grote aantal voetgangers en fietsers. In dergelijke situaties biedt een (verhoogd) trottoir een aantal nadelen: 1. schijnzekerheid voor automobilist, denkende dat alle voetgangers altijd netjes op het trottoir blijven 2. trottoirs zijn doorgaans te smal 3. vaak staan er obstakels - parkeermeters, verkeersborden, straatmeubilair, etc 4. lastig voor rolstoelers, ouders met kinderwagens en buggy's 5. in de goot hoopt zich vuil op; vaak gooien mensen afval in de goot, terwijl een trottoirloze straat meer het idee geeft aan vervuilers dat hun afval door hen midden op straat wordt gegooid Voordelen van een trottoirloze straat: 1. betere toegankelijkheid voor hulpdiensten en veegwagens 2. minder onderhoudsgevoelig 3. er behoeven geen aparte trottoirtegels op voorraad te zijn voor reparaties; het is nl hetzelfde materiaal als de straat zelf 4. schoner, egaler aanzicht van de straat HOE HET NIET MOET: Falconplein. De rijweg wordt hier afgezoomd met belachelijk hoge boordstenen, vermoedelijk om automobilisten ervan te weerhouden om van de rijbaan af te wijken. Het plein wordt hierdoor een eiland, dat geen verbinding meer heeft met de omliggende straten. Rolstoelers en kinderwagens moeten voor hen onneembare hindernissen overwinnen om op het (als gezellig bedoelde) plein te komen. Dit had ook met andere middelen kunnen worden bewerkstelligd, zoals paaltjes, ornamenten of anderszins. HOE HET WEL KAN: Zwartzusterstraat. Voorheen een ongezellig ogende steeg met scheve basaltblokken en lelijke voetpaadjes, waar je nu eenmaal noodgedwongen doorheen moest. Thans een straat die veel uitnodigender is, open en vriendelijk.

Lees verder & reageer

Het kan anders!

Voor de toekomst van onze stad en de bewoners van Antwerpen moeten we eerst heel goed weten dat groene, progressieve leven is niet alleen een mogelijke oplossing maar wel het enige oplossing. Dag na dag beseffen we dat het milieu een cruciale rol speelt in onze samenleving. Zonder gezonde, ecologische stad zullen we meer zieken krijgen en ongezonde mensen. Het zal dus grote gevolgen hebben op alle vlakken van onze samenleving. Ik stel voor dat we een bewustmakingscampagne gaan opstellen om mensen eerst bewust te maken dat anders kan ook, we kunnen onze leven en onze toekomst beter maken. Daarna zullen we project kunnen maken zoals "the healthy dag". Op die dag zullen alle voorstanders van Groen anders leven. Ze moeten fiets gebruiken om naar werk, school te gaan als het kan. Vervolgens ecologische voedsel eten. Op het einde van de dag zullen de mensen zeker en vast het verschil opmerken. Zo maken we niet alleen mensen bewust maar ook bewijzen we dat het anders niet alleen maar ook beter. Niet vergeten de deelnemers van de project gaan hun ervaring doorvertellen aan hun vrienden, familie enz. We zullen zo zeker meer mensen zien die fiets en andere groene vervoermiddelen gebruiken.

Lees verder & reageer

Fietsenstalling

In elke straat per 100 meter 5 autostaanplaatsen vrijmaken voor een overdekte beveiligde fietsenstalling. De bewoners krijgen een magneet kaart om per gezinslid een fiets te stallen.

Lees verder & reageer

Uniformiseren van fiets- en voetpaden

Uniformiseren van aanleg, kleur, ondergrond, implanting van fiets-en voetpaden + wegnemen van drempels en goten op einde en begin van fietspaden & oversteekplaatsen.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer

Meer preventie van fietsdiefstallen

Gebruiken van politie camerabeelden bij het vaststellen, vervolgen van fietsdiefstal en oprollen van dievenbendes.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer

Professionalisering van begeleiding kinderen in het verkeer

Uitbreiding en professionalisering van begeleiding van kinderen per fiets en te voet op weg naar school “Strappen”.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer

Meer fietsbruggen en -tunnels

Fietsbruggen, fietstunnels, veerboten en bijhorende dienstverlening fors uitbreiden en perfectioneren.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer

Minder obstakels in de stad

De massa’s obstakels (bv palen, verkeersborden, verkeerslichten, materiaal van wegenwerken…) niet langer op fiets-en/of voetpaden plaatsen.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer

Een alternatieve 'Slim naar Antwerpen'-campagne

Een campagne “slim naar Antwerpen” die focust op gebruik van de fiets.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer

Omkeren van de machtsverhoudingen

Omkeren van de machtsverhouding die cultureel diep ingebeiteld zit. Fietser als minderwaardig beschouwen tav automobilist. Een fietser heeft ook niet meer tijd dan iemand die met de auto is.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer

Fietsvergoeding voor e-bikes

Volledig legaliseren van de (speed)ebike en hier ook een fietsvergoeding aan toe kennen. Dit is het perfecte alternatief voor de 2de auto. Hierdoor kan de 2de auto in hogere belastingcategorie komen.

Dit idee werd geopperd tijdens de Fietsbeleidbrunch van A Plus in Cinema Klappei. 

Lees verder & reageer