In Antwerpen verdient elke kinderdroom evenveel kansen

De start van onze grote politieke stadsdialoog A Plus is een groot succes. Dat mogen we met trots zeggen nadat we de eerste zes weken met zijn allen nadachten over hoe we iedere kinderdroom in Antwerpen evenveel kansen kunnen geven.

In totaal spraken we meer dan dertig middenveldorganisaties en via social media bereikten we maar liefst 61.824 mensen. Op onze verschillende activiteiten kwamen meer dan 250 mensen aan het woord en er kwamen maar liefst 29 concrete en bruikbare ideeën binnen rond de strijd tegen kinderarmoede.

De vele reacties en de prikkelende ideeën die naar boven kwamen, tonen dat Antwerpen wakker ligt van het prangende probleem van de kinderarmoede. Ze maken ook duidelijk dat jij, samen met vele anderen, de handen uit de mouwen wil steken om iedere kinderdroom in Antwerpen te helpen realiseren. We willen je hiervoor van harte bedanken.

Binnenkort starten we met het volgende thema: aangename straten. Dan denken we zes weken lang samen na over hoe we de mensen in Antwerpen opnieuw voorrang kunnen geven.

Maar eerst nemen we je nog even mee terug naar de voorbije weken. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende inspirerende activiteiten die plaatsvonden rond kinderdromen. Je ontdekt ook een beperkte selectie van de vele concrete en bruikbare ideeën die we verzamelden en waar we verder mee aan de slag gaan. Uiteraard vind je nog veel meer ideeën op www.antwerpenplus.be

  1. Haal het lidgeld voor sportverenigingen voor jongeren omlaag
  2. Klus- of kookploeg voor éénoudergezinnen
  3. Zorg voor voldoende begeleidend personeel op school
  4. Betaalbaar internet en computers voor iedereen
  5. Maak van scholen echte leefscholen

Hartelijk dank voor jouw medewerking. Samen nemen we Antwerpen onder handen!

Check je e-mail om je account te activeren.

idee debatavond Borgerhout: “Bevraag mensen individueel”

Deur-aan-deur bezoeken bereiken meer mensen en leveren veel input. Weliswaar is het veel werk, maar het is wel zinvol. Mensen die anders niet op de hoogte zijn van hulp waarop ze recht hebben, worden zo wel bereikt.

Lees verder & reageer

Idee debatavond Borgerhout: Rechten, uitkeringen, tegemoetkomingen etc beter bekend maken en automatisch toekennen

Organisatie hiervan is te complex en teveel een papierwinkel om te weten wat er bestaat en hoe je alles in orde moet brengen: je moet vaak zelf op zoek gaan naar waar je recht op hebt en ontdekt soms toevallig en via via dingen waar je al langer recht op had. Ook aan loketten, bij dokters (vb derdebetalersregeling), etc is er vaak te weinig kennis (of wil) waardoor dingen niet in orde komen. Dit kan veel eenvoudiger.

Lees verder & reageer

Idee debatavond Borgerhout: Betaalbaar internet (en computer) voor iedereen

Computer en internet zijn noodzakelijk om mee te kunnen in de samenleving (“basisbehoefte”). Het is niet haalbaar/wenselijk/handig/mogelijk om steeds naar bvb de bibliotheek of een openbare pc te gaan. Voorbeelden van dagdagelijkse digitalisering: agenda van kinderen op school, huistaken van kinderen, smartschool, mails checken voor job, werk zoeken of bereikbaar zijn voor VDAB, internetbankieren, … Momenteel is er ook nog noodzaak aan ondersteuning ‘problemen bij Internet’ (via bvb een buddy) voor mensen die er nog niet zo vlot mee zijn.

Lees verder & reageer

Idee gespreksavond Deurne: samenwerking met middenveld

Het middenveld (grote en kleine verenigingen) en scholen willen wel samenwerken maar kennen elkaar nog te weinig. Het district en de stad kunnen een systeem uitdokteren om elkaar beter te leren kennen in het belang van alle leerlingen. Ik denk dan meteen aan een kaart waar scholen en sociale verenigingen in een wijk samen op staan.

Lees verder & reageer

Idee gespreksavond Deurne: voldoende personeel voor scholen

Scholen moeten personeel genoeg hebben met een goede sociale dienst die mensen op maat ondersteunt en zorgt voor de begeleiding die ouders en kinderen nodig hebben. We moeten onze scholen ook ondersteunen zodat ze een haalbaar kostenbeleid en een goed communicatiebeleid voor hun school kunnen uitwerken.

Lees verder & reageer

Idee gespreksavond Deurne: Betere schoolinfrastructuur

Scholen moeten uitgebreidere structuur hebben met goeie sportzalen, goeie computerlokalen enz. Die wordt gebruikt door de leerlingen voor en na schooluren. Ze kunnen er samen sporten, koken, programmeren, muzieklessen volgen, kwalitatief spelen tijdens 'voor-' en 'nabewaking'. Zo wordt een school een echte leefschool. Maar ook de ouders en de buurt krijgen toegang tot die infrastructuur zodat hun vertrouwen in de school groeit en ze leren hoe een Vlaamse school werkt. Denk bvb aan ouders die koken voor de kinderen tussen de middag, voorlezen in eigen taal aan kinderen onder begeleiding, Nederlandse les op de computers enz. Deze dingen bestaan allemaal, maar ze zouden een evidentie moeten worden en er moeten middelen voor ingezet worden.

Lees verder & reageer

Idee gespreksavond Deurne: Verlaag schoolkosten

Streef naar een vereenvoudiging van de subsidies die al bestaan en een automatische toekenning van de rechten rond schoolkosten aan ouders of aan scholen.

Lees verder & reageer

Idee debatavond met armoede-expert Bea Cantillon: alternatieve munten

Voer een alternatieve munt in voor ouders die iets extra doen op school. Met die alternatieve munt kunnen ze bijvoorbeeld de schoolreis van hun kind betalen.

Lees verder & reageer