In Antwerpen mogen buren geen vreemden zijn

Antwerpen bruist. Van enthousiasme, van hoop. Van mensen die de handen uit de mouwen willen steken en mee willen bouwen aan de toekomst van onze stad. Dat is dé conclusie nadat we met onze stadsdialoog A Plus zes weken in gesprek gingen met de inwoners van Antwerpen. Over hoe we het samenleven in onze stad ervaren. Over wat er goed loopt. Over hoe we het samenleven nog kunnen verbeteren.

Meer dan 170 nationaliteiten leven er in onze stad. Van oud tot jong, van hoogopgeleid tot laaggeschoold, van succesvolle ondernemers tot werkzoekende jongeren.  Allemaal verschillende mensen met heel verschillende meningen. Maar één ding hebben we allemaal gemeen: Antwerpen. De stad waar we wonen, waar onze kinderen opgroeien en waar velen van ons oud willen worden.

Welke stad willen we zijn? Dat is de centrale vraag die we ons moeten stellen na anderhalve maand dialoog over samenleven in de stad. Want veel mensen stellen zich vragen, maken zich zorgen over de toekomst van hun stad en het vele wantrouwen dat er heerst.  We moeten keuzes maken. Willen we een stad met eerste- en tweederangsburgers, of willen we een stad waar iedereen meetelt? Willen we een stad waar mensen op basis van hun religie of afkomst verdacht zijn, of vertrekken we vanuit vertrouwen? Kiezen we voor verdelen of verbinden?

Voor ons is het duidelijk. Er bloeit iets moois in Antwerpen. En die wind komt van onderuit. Heel wat Antwerpenaren zetten zich dagelijks in om hun wijk en buurt beter te maken, om ongelijkheid aan te pakken en die verbindende rol op te nemen. Dat stemt ons hoopvol. Het kan anders en het moet ook anders. Want onze stad moet een warme thuis zijn voor iedereen die er woont. Want Antwerpen is wat ons verbindt. 

Ideeën voor Antwerpen

Via onze verschillende kanalen bereikten we meer dan 40.000 Antwerpenaren. We organiseerden 16 activiteiten waarin we rechtstreeks in dialoog gingen, verspreid over de verschillende districten. Hieruit kwamen tal van ideeën om het samenleven in onze stad te bevorderen. Zoals het inschakelen van vrijwilligers als buddy voor vluchtelingen die zich in de stad komen vestigen, het stimuleren van multiculturele onderwijsprojecten of het wegwerken van taboes rond gendergelijkheid. Leuk en origineel vonden we ook het idee van de sneeuwstraat: geef de mogelijkheid aan inwoners om, bij sneeuwval, straten af te sluiten voor autoverkeer en er, naar analogie van een speelstraat, een sneeuwstraat van te maken.  Extra speelplezier voor de kinderen en winterpret vlakbij huis. En het verhoogt het contact tussen de buren.

Een overzicht van alle ideeën vind je op www.antwerpenplus.be.

Hieronder vind je het overzicht van de verschillende activiteiten die we de voorbije zes weken met A Plus organiseerden rond samenleven in de stad.

 1. 6/01 – Lancering lus samenleven binnen A Plus op nieuwjaarsreceptie
 2. 10/01 – Bezoek aan buurthuis Dinamo in Deurne-Noord
 3. 15/01 – Merksem: nieuwjaarsdialoog rond samenleven
 4. 22/01 – Samenleven is … de straat op in district Antwerpen
 5. 28/01 – Samenleven is … de straat op in district Hoboken
 6. 29/01 – Samenleven is … de straat op in district Merksem
 7. 01/02 – Dialoog rond onderwijs en samenleven
 8. 12/02 – Samenleven is … de straat op in district Borgerhout
 9. 12/02 – Brunch rond samenleven in Hoboken
 10. 15/02 – Bezoek aan Buurtinformatienetwerk Unitas in Deurne
 11. 18/02 – Meetup Jong Groen Antwerpen rond participatie, vrijetijdsbesteding en discriminatie
 12. 21/02 – Dialoog rond het belang en de uitdagingen rond diversiteit
 13. 22/02 – Bezoek aan de Nepalese gemeenschap in Deurne
 14. 23/02 – Dialoog rond levensbeschouwingen en samenleven
 15. 24/02 – Bezoek aan Moskee Al Ridaa in Deurne
 16. 25/02 – Samenleven is … de straat op in district Deurne 

Hieronder vind je de ingezonden ideeën terug. Uiteraard kan je nog steeds een idee toevoegen en reageren.

Check je e-mail om je account te activeren.

Dialoogavond Levensbeschouwing - Vorming op Nationale TV

Jongeren zijn behoorlijk kwetsbaar tijdens de jaren waarin ze hun persoonlijkheid ontwikkelen. Vanuit het bestrijden van negatieve prikkels die jongeren binnenkrijgen, wordt er geopperd om vormingen rond identiteitsontwikkeling op nationale televisie uit te zenden. Zo kunnen bijzonder veel adolescenten bereikt worden en kunnen verscheidene thema's aangehaald worden waarbij jongeren met identiteitsproblemen zich kunnen identificeren met de persoon die de vorming geeft of met de ervaringsdeskundige.

Lees verder & reageer

Dialoogavond Levensbeschouwing - Gedeelde Hobby's

Verbinding en begrip voor elkaar kan ontstaan door in te zetten op gedeelde hobby's. Want wat brengt mensen meer bij elkaar dan een gezamenlijke passie? 

Lees verder & reageer

Dialoogavond Levensbeschouwing - Afzwakken van Extremen

Dialoog en gespreksvoering zorgen er voor dat mensen dichter naar elkaar toekomen en dat extremen worden afgezwakt. Dit brengt dan ook weer het feit mee dat om tot dialoog te komen je uiting moet kunnen geven aan wie je bent. Daarom is het implementeren van een verbod op bepaalde extremen niet altijd functioneel omdat dit er automatisch voor zorgt dat dialoog wordt uitgesloten.

Lees verder & reageer

Dialoogavond Levensbeschouwing - Levensbeschouwing op het Werk

Iedereen is vrij om zich te uiten zoals men zelf wil. Zowel in de persoonlijke levenssfeer als op het werk. Provocatie is echter een stap te ver.

Lees verder & reageer

Dialoogavond Levensbeschouwing - Overheidsfinanciering

Overheidsinstanties krijgen grip op wat er gebeurt binnen levensbeschouwelijke organisaties wanneer ze financiering bieden. Als er dan inderdaad een financiering is vanuit overheidswege wordt neutraliteit geopperd. Er mag geen discriminatie bestaan in de toebedeling van (financiële) middelen tussen verschillende levensbeschouwingen.

 

Lees verder & reageer

Dialoogavond Levensbeschouwing - Scheiding Kerk en Staat

Levensbeschouwing is een privéaangelegenheid dat zich afspeelt binnen de persoonlijke levenssferen van elk individu. Een overheid zou zich dan ook inhoudelijk niet mogen mengen. 

Lees verder & reageer

Young Antwerp Meetup - Multiculturaliteit in het onderwijs

Om multiculturaliteit in alle facetten van het onderwijs te laten doorsijpelen is het opportuun om op zoek te gaan naar multiculturele onderwijsprojecten waarbij culturele diversiteit gedeeld kan worden onder de leerlingen.

Lees verder & reageer

Young Antwerp Meetup - Vrije keuze van individu

Individuele integriteit mag niet geschonden worden. Het is rechtvaardig om zelf je leven te bepalen zonder dat je daarbij schade berokkent aan anderen. Daarom moet het dragen van een hoofddoek overal mogelijk zijn.

Lees verder & reageer

Young Antwerp Meetup - Jongeren met een beperking

Iedereen heeft recht op amusement. Het aanbod van vrijetijdsprojecten voor jongeren met een beperking zal dan ook flink uitgebreid moeten worden.

Lees verder & reageer

Young Antwerp Meetup - Vrijetijdsaanbod jongeren

Een zo groot mogelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren is een basisrecht. Ook is het optimaal voor hun sociale ontwikkeling in de samenleving. 

Lees verder & reageer

Young Antwerp Meetup - Doorbreken van taboes

Gendergelijkheid in Antwerpen is voor iedereen een goede zaak. Het is dan ook belangrijk om in te zetten op het wegwerken van taboes binnen alle geloofsgemeenschappen. 

Lees verder & reageer

Buddy’s voor nieuwkomers.

Laat, naast professionele begeleiding vanuit stad en OCMW, Antwerpse vrijwilligers een rol spelen als buddy voor vluchtelingen die zich in de stad komen vestigen. Vrijwilligers kunnen nieuwkomers wegwijs maken in onze stad, door hen te begeleiden in het dagelijks leven en hen te ondersteunen bij het oefenen van de Nederlandse taal. Op deze manier bouwen nieuwkomers sneller een netwerk uit, wordt de verbondenheid bevorderd met Antwerpenaren en kunnen ze zich ook sneller integreren in de stad. De stad zou deze vrijwilligers dan ook sterk moeten ondersteunen.

Lees verder & reageer

Sneeuwstraten

Verse sneeuw geeft altijd aanleiding tot winterpret. Alleen is het dan spijtig dat kinderen in de stad niet onbezorgd in de sneeuw kunnen spelen omdat er nog autoverkeer is. Bovendien wordt de sneeuw al snel een vieze brij door de wagens die erover rijden.

We kunnen ook van de nood een deugd maken. Geef de mogelijkheid aan inwoners om, bij sneeuwval, straten af te sluiten voor autoverkeer en er, naar analogie van een speelstraat, er een sneeuwstraat van te maken.  De kinderen krijgen extra speelplezier en winterpret vlakbij huis. En het verhoogt ook het contact tussen de buren. 

Lees verder & reageer

Districtsbrunch Merksem - Inzetten op levendige straten

Straten waar zaken zoals Lentepoets, Kerstdrink, Wijkfeest georganiseerd worden zorgen voor een dynamiek tussen buurtbewoners.

Maar er moeten niet altijd zaken georganiseerd worden. Zorgen dat kinderen op straat kunnen spelen zorgt ook al voor veel sfeer.

Lees verder & reageer

Districtsbrunch Merksem - Op straat zitten en samen zijn op moeilijke momenten

Soms gaat het over simpele dingen, bv: na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek zijn we met enkel buren op pleintje gaan zitten en hebben kaarsjes aangestoken. Stil bij elkaar, elkaar steunen.

Lees verder & reageer

Districtsbrunch Merksem - Mensen van allochtone originie beter betrekken bij de buurt

Hoe moeten we dit doen? Verschillende suggesties: - Begeleider vanuit district voorzien (sterke facilitator zijn) - Schepen(en) actief mee aan de tafel schuiven op buurtactiviteiten - Halal aanbod voorzien bij eetgelegenheden - Zorgen dat deze doelgroep ook actief participeert bij de activiteit (betrekken bij organisatie)

Lees verder & reageer

DISTRICTSBRUNCH MERKSEM - Inzetten op kennismaking nieuwkomers & inwoners

Vanuit het stadsniveau of het districtsniveau zouden er initiatieven genomen moeten worden die blijvers (inwoners) & nieuwkomers samenbrengt.

Lees verder & reageer