Laat de voetpaden aan de voetgangers

In tegenstelling tot Nederland en in weerwil van de royale aanleg van fietspaden heeft de fiets nog steeds geen eigen plaats in het verkeer. Vele fietsers voelen zich klaarblijkelijk veiliger op de trottoirs dan op de middenweg. Dat leidt alleen tot gevoelens van onveiligheid en irritatie bij de voetgangers, die zich op hun beurt van de voetpaden verdrongen voelen. Zij zijn tenslotte nog kwetsbaarder dan de fietsers. Daarom een tweeledig voorstel. Er is sensibilisering nodig om de Wegcode weer goed onder de aandacht van de fietsers te krijgen. Hoe hard het ook klinkt, wat mij betreft mag de verbaliserende overheid zijn werk doen en zolang dat nodig is stevige bekeuringen uitschrijven. Maar daarbovenop en beter is om de fietsers stelselmatig hun eigen plaats in het verkeer te geven door het uitwerken van een samenhangend en exclusief fietsnetwerk in onze mooie stad (en randgemeenten).


4 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • zegt realistisch 2016-12-21 11:44:43 +0100
  • commented 2016-12-20 23:49:50 +0100
    Bijkomend – maar los van de bescherming van voetgangers – is dat fietsers ook vaak het verschil tussen links en rechts (rijden) niet meer kennen en elkaar zo ook in de weg zitten. Dus ook in dit geval: verbaliseren waar nodig, maar ook waar dat kan aan weerszijden royale fietspaden aanleggen (ook als kost dat een rijstrook voor de auto’s) aan weerszijden van de belangrijkste fietsaders. Moge de Bisschoppenhoflaan als voorbeeld voor de hele stad gelden.
  • zegt inspirerend 2016-12-20 23:43:13 +0100
  • published this page in Aangename straten 2016-12-20 23:41:41 +0100