verlaag systematisch alle snelheidsbeperkingen

Maak van alle zones70 een zone50, alle zones50 zone30, alle zone30 woonerf, alle woonerven autovrij. De huidige snelheidszones zijn niet aangepast aan de huidige verkeersdrukte. Ik ben geen wetenschapper, maar volgens mij is het onmogelijk om alle andere weggebruikers, borden, verkeerslichten,... te hebben gezien tegen de snelheden die nu zijn toegelaten.


2 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • zegt realistisch 2016-12-21 11:46:17 +0100
  • published this page in Aangename straten 2016-12-11 20:28:48 +0100