"Blij met komst Sportoase, maar er moet een zwembad in de Arena-wijk blijven"

03 Oktober 2017

Groen is blij met de komst van het Sportoase-zwembad aan de Ruggeveld in Deurne. “Antwerpenaren kunnen er tegen de stedelijke zwemtarieven komen zwemmen in het sportbad en dat is waar wij altijd voor hebben geijverd. Bovendien was mobiliteit doorslaggevend in de toekenning aan Sportoase. Sportoase zou veel meer gericht zijn op de stad en de regio, dan Studio 100, die zich op het hele land richtte. Sportoase zou haar bezoekers veel meer met het openbaar vervoer of met de fiets aantrekken, ook dát was steeds ons pleidooi.”, zegt Groen-schepen Karen Maes. “Maar dit nieuwe zwembad vormt geen alternatief voor het Arena-zwembad. Meer dan twintig scholen maken gebruik van het Arena-zwembad en de verplaatsing naar de Ruggeveldsite is té omslachtig. Daarom is het noodzakelijk dat er een zwembad in de Arena-wijk blijft.”

Volgens Groen is het de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken. “De komst van een nieuw stedelijk zwembad aan de Ruggeveld is dus zeer welkom”, aldus Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. “Maar om de huidige Bloso-normen te behalen, moesten er in Antwerpen 2 zwembaden bijkomen. En dus is het onverstandig om het Arena-bad, één van de meest intensief gebruikte buurtzwembaden van de stad, te vervangen door het nieuwe zwembad aan de Ruggeveld.” 

“Voor de vele scholen in de buurt is Arena het enige zwembad waar ze naartoe kunnen om binnen de tijdspanne van één lesuur te komen zwemmen”, weet Karen Maes. “Ook veel jongeren, gezinnen én ouderen maken gebruik van dit buurtzwembad. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en  Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”

“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad, in combinatie met extra sportruimte, waar ook nood aan is. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.”