"N-VA misbruikt corona om nieuwe Isvag-oven erdoor te drukken"

14 April 2020

Onenigheid in college, Groen vraagt om gemeenteraad te laten beslissen

Het debat over de nieuwe en grotere installatie voor de afvalverbranding in Wilrijk loopt uiteraard al lang. Groen was altijd voorstander van een nieuwe installatie met een meer milieuvriendelijke techniek, en op een betere locatie (in de haven). Wouter Van Besien (Groen): “De toekomst is er één met minder afval in plaats van meer, en met minder verkeersoverlast in plaats van meer.”

Het huidige schepencollege is over het dossier verdeeld: N-VA heeft altijd vastgehouden aan een nieuwe isvag-oven, sp.a heeft in dit dossier dezelfde positie als Groen. Om die reden is er een studie uitgevoerd om de discussie te beslechten. De studie geeft nu de positieve punten aan het toekomstgericht scenario in de haven. De alternatieven zouden volgens het rapport een hogere energie-efficiëntie hebben, tot 100.000 ton CO2 per jaar minder uitstoten (59.000 ton afvalverwerking, 40.000 ton warmtenet) en wellicht goedkoper zijn.

Ondertussen zijn er ook negatieve adviezen vanop Vlaamse instellingen (OVAM en het Vlaams Energie Agentschap) voor het project van Isvag.

En dus leek de discussie beslecht. Ook de sp.a was kennelijk die mening toegedaan. Fractieleider Hicham El Mzairh zei publiek dat het dossier op 20 maart moest beslecht zijn, en het stadsbestuur de nieuwe oven moest opgeven. Die deadline is ondertussen geruisloos gepasseerd.

Wouter Van Besien: “Wij dachten dat de crisis in het college uitgesteld was omdat de Corona-crisis voorrang moest krijgen. Maar ondertussen zien we dat de N-VA alles verder op spoor zet om verder te gaan met de nieuwe oven.”

De voorzitter van Isvag, Kristof Bossuyt (N-VA) laat er geen twijfel over bestaan dat hij vol voor het dossier blijft gaan. In het stadscollege blokkeert N-VA een advies om een andere richting op te gaan. Schepen Duchateau (N-VA) verwijst naar het Vlaams niveau en zegt dat daar een beslissing moet genomen worden door de bevoegde minister Zuhal Demir (N-VA).

Ondertussen heeft die minister een beslissing genomen over de verlenging van de tijdelijke vergunning van de bestaande oven. Op zich is het nodig dat die vergunning verlengd wordt. Verontrustender is dat dit voor maar liefst zeven jaar gebeurt, en dat ze ook een vergunning gegeven heeft voor een warmtenet, dat ontworpen is om door de nieuwe afvaloven bediend te worden.

Van Besien besluit: “Aangezien in het college alles geblokkeerd zit, moet de gemeenteraad het pleit maar beslechten. De gemeenteraad kan – eindelijk – bij elkaar komen (via video) op 27 april. Groen zal daar het voorstel voorleggen dat de stad de aanvraag voor de nieuwe oven intrekt. Het kan niet dat N-VA deze corona-periode misbruikt om de nieuwe oven er door te jagen.”