Het kan anders!

Voor de toekomst van onze stad en de bewoners van Antwerpen moeten we eerst heel goed weten dat groene, progressieve leven is niet alleen een mogelijke oplossing maar wel het enige oplossing. Dag na dag beseffen we dat het milieu een cruciale rol speelt in onze samenleving. Zonder gezonde, ecologische stad zullen we meer zieken krijgen en ongezonde mensen. Het zal dus grote gevolgen hebben op alle vlakken van onze samenleving. Ik stel voor dat we een bewustmakingscampagne gaan opstellen om mensen eerst bewust te maken dat anders kan ook, we kunnen onze leven en onze toekomst beter maken. Daarna zullen we project kunnen maken zoals "the healthy dag". Op die dag zullen alle voorstanders van Groen anders leven. Ze moeten fiets gebruiken om naar werk, school te gaan als het kan. Vervolgens ecologische voedsel eten. Op het einde van de dag zullen de mensen zeker en vast het verschil opmerken. Zo maken we niet alleen mensen bewust maar ook bewijzen we dat het anders niet alleen maar ook beter. Niet vergeten de deelnemers van de project gaan hun ervaring doorvertellen aan hun vrienden, familie enz. We zullen zo zeker meer mensen zien die fiets en andere groene vervoermiddelen gebruiken.


1 reactie

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • published this page in Aangename straten 2016-12-09 18:54:00 +0100