Actueel

Een OCMW runnen in een stad als Antwerpen is niet zo gemakkelijk. De stad kent heel wat complexe sociale problematieken, er zit niet zoveel geld in de stadskas en de politieke opinies binnen de OCMW-raad zijn heel uiteenlopend. Maar toch zou je denken dat een paar eenvoudige principes wel door iedereen aanvaard en gehanteerd worden in het uittekenen van het sociaal beleid. We noemen er drie...

Op vraag van Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens heeft het Antwerpse stadsbestuur zich geëngageerd om een oplossing uit te werken voor Solidarity for All. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor vluchtelingen, daklozen en mensen in armoede. Ze is bedreigd in haar voortbestaan omdat ze het pand in de Van Noortstraat van waaruit ze werkt, moet verlaten. Dit pand is eigendom van de stad....

Antwerpen gaat een actieplan opstellen voor de strijd tegen genitale verminking bij vrouwen. Er zal sterk ingezet worden op preventie, maar ook op ondersteuning van vrouwen uit risicogroepen. Opmerkelijk: dit initiatief kreeg de unanieme steun van alle partijen, meerderheid én oppositie. ““We moeten alles in het werk stellen om te zorgen dat lichamen van vrouwen en meisjes niet meer kunnen...

Op initiatief van Wouter Van Besien zal Antwerpen bij de federale regering aandringen op een zo snel mogelijke realisatie van het Antwerpse trein-voorstadsnet. Alle infrastructuur hiervoor is immers aanwezig. Het komt er nu op aan om te investeren in meer en stipte treinen, veilige en aantrekkelijke stopplaatsen en een betere afstemming van de verschillende soorten openbaar vervoer....

Op 11 maart zal het vijf jaar geleden zijn dat de kernramp in Fukushima, Japan plaats had. Intussen besliste de federale regering om de kerncentrales langer open te houden, hoewel de er scheurtjes en pannes opdoken in de verouderde kerncentrales.

Reden genoeg voor het Antwerpse 11 maartbeweging op de straat op te trekken. De...

Groen roept het Antwerpse stadsbestuur op om een informatiecampagne op te starten om het vertrouwen tussen de Antwerpenaar en het politiekorps te herstellen. Dat vertrouwen is na verschillende brutale politieoptredens volgens Groen-fractieleider Wouter Van Besien bij heel wat Antwerpenaren geschonden. "Een campagne is nodig om duidelijk te maken dat onze Antwerpse agenten handelen vanuit een...

De Antwerpse politie kwam de voorbije week verschillende keren in opspraak omwille van brutaal politieoptreden. Dit gaat ten koste van het vertrouwen van de burger en plaatst de 90% andere politiemensen die wel goed bezig zijn, in een slecht daglicht. Daarom vraagt Groen nultolerantie voor elk geval van onnodige agressie en van racisme bij de Antwerpse politie. 

De voorbije week kwamen...

Ook in 2016 organiseert Groen District Antwerpen filmlunches. In de gezellige cinemazaal Klappei gaat het deze keer over de misbruiken in de mijnbouw in Congo. We tonen de documentaire Katanga Business gevolgd door een panelgesprek. Eindigen doen we met een gezamenlijke overheerlijke lunch...

De kogel is door de kerk. Deurne heeft een nieuw bestuur en een nieuw bestuursakkoord. Vanaf nu bepaalt Groen mee het beleid van Deurne. De beslissing om in Deurne mee te besturen is belangrijk, want het maakt een einde aan de politieke impasse die het district al meer dan een jaar in een wurgreep houdt. Eindelijk kan er terug bestuurd worden. Gedaan met de onzekerheid van vele verenigingen en...

De financiering van de verschillende Antwerpse districten is volledig scheefgetrokken en is niet meer afgestemd op de lokale noden van de bewoners. Tot die conclusie komen Groen-raadsleden Joris Giebens en Marij Preneel op basis van recente cijfers die Groen opvroeg bij schepen Koen Kennis (N-VA). Zo ontvangt het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo per inwoner een bedrag van 121 euro, terwijl...

Pagina's