Actueel

Gisteren maakte Groen Deurne bekend dat het bereid is om onderhandelingen op te starten met N-VA over een nieuw bestuursakkoord en een nieuwe coalitie in Deurne. Er zijn vier ijzersterke redenen om dat te doen. We zetten ze graag even op een rij. 

 

1.       De mensen in Deurne verdienen investeringen en beleid 

Op dit moment kunnen er in Deurne geen...

Groen gaat in op het aanbod van N-VA-districtsburgemeester Peter Wouters om de onderhandelingen op te starten over een nieuw bestuur in Deurne. Die verklaarde een stap opzij te willen zetten om een nieuwe coalitie mogelijk te maken. “De politiek impasse in Deurne moet doorbroken worden”, zegt Bob Reijnders, voorzitter van Groen Deurne. “Groen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid, in het...

“De polarisering die onze samenleving al langer verdeelt, is na de recente aanslagen in Parijs sterk toegenomen. Angst is een slechte raadgever.” Dat zegt Antwerps gemeenteraadslid Ikrame Kastit. Ze kroop in haar pen en schreef een helder opiniestuk over haar bezorgdheden.  

“Ik maak me ernstig zorgen over wat er de laatste dagen gebeurt. Elke dag vertellen Antwerpse jongeren mij over...

In de Gazet van Antwerpen wordt terecht aangeklaagd dat het district Antwerpen (het mag dan wel het grootste zijn) evenveel investeringsbudget krijgt als alle andere districten samen. Het probleem is niet dat het district Antwerpen te veel krijgt, het probleem is dat de rest te weinig krijgt. Van de hele begroting gaat 2% naar de districten. Dat is wel heel erg mager. Met de dotatie die...

Dit bericht verscheen eerder in de Groenkrant District Antwerpen.

Als de Oosterweelverbinding er komt, moeten de bomen van het Sint-Annabos worden gerooid om ruimte te maken voor een slibstort. Het vervuilde slib uit de Schelde wordt daar opgeslagen en gesaneerd. De groene buffer tussen woonwijken en haven verdwijnt dan voor lange tijd.

Professionele en amateurfotografen...

Groen wil van Antwerpen een toonaangevende, duurzame Europese stad maken. Om deze ambitie waar te maken heeft de partij een alternatieve begroting uitgewerkt met 530 miljoen euro nieuwe beleidsruimte. Die extra middelen zet Groen in op vijf prioriteiten: kwaliteitsvolle ruimte, duurzaamheid, kinderen & jongeren, de strijd tegen armoede en veiligheid & politie.

Nu we in de helft...

Dit bericht verscheen eerder in de Groenkrant District Antwerpen.

In het noordelijke deel van de stad en op de Luchtbal worden er op een goed jaar tijd zo'n 1.250 bomen gekapt. Het gaat om volwassen bomen, die heel belangrijk zijn voor de gezondheid van de inwoners van de noordelijke binnenstad, het Eilandje, Antwerpen-Noord, den Dam en Luchtbal

Gemeenteraadslid Freya...

“Stad, district én groendienst moeten meer inspanningen doen om zowel onderling, als met de buurtbewoners tot een consensus te komen over het kappen van de bomen in het Hof van Nauwelaerts. Zolang die overeenstemming er niet is, vindt Groen dat er geen enkele boom mag worden gekapt of gerooid, noch dat er andere werkzaamheden mogen worden uitgevoerd in het Berchemse park.” Dat zegt...

Omar Al Jattari (Groen) wordt de nieuwe Borgerhoutse schepen voor Jeugd en Senioren. Hij volgt Roger Koreman (sp.a) op, die met pensioen gaat. Als rasechte Borgerhoutenaar met ervaring in onderwijs en jeugdwerk wil Al Jattari zich de komende drie jaar onder meer concentreren op het creëren van meer groen en open ruimte in Borgerhout en het uitbreiden van een laagdrempelig  vrijetijdsaanbod...

In juni keurde het stadscollege het voorontwerp van het groenplan goed, een lijvig document dat alle groen in de stad in kaart brengt. De Groenfractie in de Antwerpse districtsraad verwelkomt het nieuwe plan maar had ook haar bedenkingen. De fractie diende een advies in om het groenplan nog te verbeteren. 

Het nieuwe groenplan is een beleidsdocument dat de groenstructuur, de algemene...

Pagina's