Actueel

Deze legislatuur verdwijnt er meer dan 216 hectare natuur.

“Onder het huidige bestuur van N-VA, CD&V en Open VLD verdwijnt er in Antwerpen voor 216 hectare aan groene ruimte. Dat is het equivalent van 324 voetbalvelden. Daarbovenop gaan er nog eens 1.374 bomen tegen de vlakte in de Antwerpse straten.” Tot die conclusie komt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens na een analyse van alle...

Het klimaat is op hol geslagen. De druk van onze opwarmende planeet is zo hoog dat mens en natuur stilaan op een burn-out afstevenen. Terwijl de wereldleiders zich opmaken om eind november in Parijs internationale klimaatknopen door te hakken, gaan wakkere burgers en bedrijven wereldwijd aan de slag.

Wordt klimaatverandering het einde van de wereld of is er hoop? Wat staat er op...

Oud-Borgerhout is een dichtbevolkt woongebied met een schrijnend tekort aan open en groene ruimte. Maar met de herinrichting van het Moorkensplein dient er zich een kans aan om, in afwachting van het beloofde Park Spoor Oost, alvast rond het Moorkensplein te zorgen voor maximale open en groene ruimte voor de buurt.

De komende jaren zou er een open ruimte van 900m² worden opengesteld...

Groen wil dat tegen 2024 de helft van de Antwerpenaren zich verplaatst met de fiets. Op dit moment bedraagt dat aantal slechts 29%. “Het huidige fietsbeleidsplan is niet ambitieus genoeg”, zegt Wouter Van Besien. “Wij vragen een dringende bijsturing en pleiten onder meer voor de aanleg van 20 fietssnelwegen uit alle hoeken van de stad. Naast comfort, moet ook de veiligheid omhoog. Onder meer...

“In Hoboken trekken we volop de kaart van de jeugd.” Dat zegt Omar Fathi. De groene Hobokense schepen van Jeugd kondigt een hele resem nieuwe jongerenactiviteiten en initiatieven aan om de jeugdwerking in Hoboken nog meer te ondersteunen.  

“De Hobokense bevolking verjongt veel sneller dan elders in Antwerpen”, zegt Fathi. “Meer nog, de groep 0- tot 9-jarigen is de snelst...

Groen-fractieleider Wouter Van Besien kant zich tegen de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf. “De oppositiepartijen worden volledig afgesneden van de raad van bestuur”, zegt hij. “Hierdoor verliest iedere beslissing  die over de haven wordt genomen haar democratische legitimiteit. De Antwerpse haven wordt de speeltuin van de meerderheid.”

De raad...

“Er is geen reden tot paniek, maar we moeten in Antwerpen wel dringend extra inspanningen doen om nieuwe gevallen van besmettelijke tbc tijdig op te sporen en te behandelen. Dit om extra besmettingen te voorkomen” Dat zegt OCMW-raadslid en arts Dirk Avonts nadat er midden oktober een nieuw geval van tuberculose werd vastgesteld in het Sint-Jan-Berchmanscollege in de Jodenstraat in Antwerpen...

Een forse toename van het verkeer in de straten van Merksem, een sterke stijging van de luchtverontreiniging vanaf de Groenendaallaan en het schrappen van de geplande eco-wijk op de plaats van de IJzerlaanbrug. Dat zijn de belangrijkste analyses die Groen maakt in een impactstudie over de komst van Oosterweel voor Merksem.

“Woon je in Merksem of kom je van verder, dan heb je twee keuzes...

Geneesheer en Antwerps OCMW-raadslid Dirk Avonts zetelt vanaf 1 oktober als kersvers raadslid voor Groen in de districtsraad van Wilrijk. Hij volgt Sven Geysemans op, die ontslag neemt om persoonlijke redenen. Als nieuwe fractieleider heeft Avonts duidelijke ambities. Een groener Wilrijk met een nieuwe invulling voor het Ferrarisbos, de A12 onder de grond, en een snelheidsbeperking op de R11...

Pagina's