Actueel

OCMW-raad Antwerpen

Donderdag 2 juli 2015 om 20u00

Lange Gasthuisstraat 39 - Koepelzaal

...

De districtsraad verklaarde Borgerhout op 22 juni TTIP-vrij. Met deze stemming verzet Borgerhout zich tegen het nakend vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU. Groen-raadslid Seppe Geerts: “Dit vrijhandelsverdrag zal heel wat gevolgen hebben voor ons dagelijks leven. Met deze stemming wil Borgerhout een signaal geven. Zo een belangrijke beslissingen kunnen niet over de hoofden van de mensen...

Geen werk voor vrouwen met migratie-achtergrond

Minder dan een op de drie vrouwen van Marokkaanse of Turkse origine heeft werk. Meer dan de helft probeert niet eens om werk te vinden. Deze cijfers staan in schril contrast met de tewerkstellingscijfers van vrouwen van autochtone afkomst: 70% heeft werk.

...

We hadden al de Hollandse knoop - de aansluiting van de ring met de nieuwe Oosterweel-autostrade. Daarvoor wordt stap voor stap duidelijk welke ramp dat is. Maar er is nog een knoop op de rechteroever: de Oosterweelknoop. Daar gebeurt de aansluiting met de nieuwe Scheldetunnel. Hier hebben we nu ook gedetailleerder kaartmateriaal van. Deze kaart is gepresenteerd op de Gemeentelijke...

De Neerlandwijk is reeds lang het slachtoffer van transit- en sluipverkeer van en naar de Kernenergiestraat. Vooral de Schuurveldlaan en Edenlaan zijn hier de dupe van. Deze zijn quasi rechtlijnige verbindingswegen tussen de Planetariumlaan, de Atomiumlaan en de Kernenergiestraat. Reeds in 1987 hebben enkele bewoners een dossier hieromtrent opgesteld en overhandigd aan de lokale overheid....

In Wilrijk kennen we het fenomeen helaas al geruime tijd, lange rijen wachtende auto's in de Heistraat tijdens de spitsuren, van aan de tunnelmond in de Dokter Veeckmanslaan tot aan de lichten op het kruispunt met de Laarstraat. De stilstaande wagens zorgen voor een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast en brengt de verkeersveiligheid van veel schoolgaande kinderen in het gevaar.

...

Sinds oktober vorig jaar staan de verkeerslichten aan het dubbele kruispunt van de Gitschotellei met de Cruyslei en de Vosstraat op knipperstand. Dat maakt het voor voetgangers en fietsers heel onveilig om over te steken. Er is op de Gitschotellei druk autoverkeer. Dat, in combinatie met de  tramlijnen 4 en 9 maakt het voor fietsers en voetgangers heel gevaarlijk om over te steken. “Op...

Vandaag waren meer dan 100 Antwerpse groenen samen op het congres “Antwerpen dichtbij”.

In zijn eindspeech pleitte Antwerps fractieleider Wouter Van Besien voor het omvormen van Spoor Oost tot een park, zodanig dat het een onderdeel kan worden van het veel grotere groene netwerk ‘park schijnvallei’. In hun visie op de verdere ontwikkeling van Antwerpen vindt Groen het belangrijk dat er...

“We moeten blijven investeren in dromen”

Meer dan dertig jaar ervaring naast een jong vat vol enthousiasme. Groen-boegbeeld Mieke Vogels heeft er in Deurne sinds kort met Bob Reijnders een co-voorzitter bij. Samen zetten ze...

In heel wat appartementsgebouwen of sociale woningbouw blijkt er slechts 1 watermeter te zijn voor meerdere woonheden. De kost van het waterverbruik wordt dan gewoon verdeeld onder de bewoners. Op die manier is er geen enkele stimulans om zuinig te zijn met water. Om het eigen watervebruik goed in in de gaten te houden, is het daarom wenselijk om per wooneenheid een watermeter te voorzien....

Pagina's