Actueel

Groen roept het stadsbestuur op om een onafhankelijke intendant aan te stellen voor sociaal beleid. Die moet de impasse doorbreken waarin het sociaal beleid zit nadat de stad heeft beslist om alle lopende procedures voor de projectoproepen sociaal werk stop te zetten. “Het vertrouwen tussen de stad, het OCMW en het sociale middenveld is volledig weg en de situatie zit muurvast. Enkel een open...

Fractieleider Wouter Van Besien kon de hand leggen op een honderdtal print-outs van een gesloten Whatsapp-groep van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen. Een twintigtal werknemers van het 75-koppige team gebruikte de interne chatgroep in 2015 en 2016 om grove en racistische praat uit te wisselen over gevangenen en moslims.

'Politie...

“Dit is een historische overwinning van jarenlange burgerparticipatie en politiek verzet”, reageert Wouter Van Besien op de doorbraak in het Oosterweeldossier. “In dit akkoord zitten belangrijke zaken waar de actiegroepen en Groen al decennia voor ijveren. Een shift richting meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een overkapping van de Ring. Dat Bart De Wever (N-VA...

Het Antwerps college heeft beslist om alle lopende procedures inzake de projecten van sociaal werk met onmiddellijke ingang stop te zetten en als onbestaande te beschouwen. “Het zoveelste bewijs van het wanbeleid en het geklungel van N-VA in dit dossier”, reageert Groen-gemeenteraadslid Ikrame Kastit. “De experimenten met het sociaal werk hebben nu lang genoeg geduurd. Wij roepen het...

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben vandaag een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar een oplossing voor het Oosterweeldossier. Zij hebben zich bereid verklaard om het radicaal haventracé en een 'Oosterweel-light' als basis te nemen voor verder gesprek. Met Groen roepen wij de Vlaamse regering en de stad Antwerpen op om dit momentum te nemen en te...

De heraanleg van het park Distelhoek, een project waaraan het district Merksem, jarenlang heeft gewerkt, zit terug bij af. Het Antwerps college, onder leiding van N-VA, weigert er een stedenbouwkundige aanvraag voor aan te vragen. Nochtans is dit een louter administratieve procedure. “Dit betekent het einde van de decentralisatie”, zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. “De stad legt...

Groen Berchem toont zich een grote voorstander van het nieuwe Park Brialmont, maar pleit voor de integratie van de bestaande volkstuintjes in een openbaar Volkstuinpark dat de nadruk legt op ecologisch tuinieren en educatie.  “Met dit compromis komen we tegemoet aan zowel de verzuchtingen van de huidige tuiniers als aan de terechte vraag naar meer openbare, groene ruimte”, zegt Groen-raadslid...

Groen vindt het belangrijk om in alle transparantie haar mandaten en de bijhorende bezoldiging te communiceren. Daarom vinden jullie hierbij een overzicht van de mandaten die onze raadsleden in de gemeenteraad en OCMW-raad, in of namens de stad Antwerpen invullen.

 

Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arenawijk. De komst van een Plopsaqua vier kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arenabad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro”, zeggen gemeenteraadslid Joris Giebens en schepen Karen Maes . “Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat...

“De vergoedingen die Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis opstrijkt voor zijn veertig mandaten zijn helemaal niet zo ‘bescheiden’ als hij zelf zegt”, meent Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “De inkomsten voor zijn zitje bij Intermixt alleen al bedragen naar eigen zeggen 22.000 euro per jaar. Dat is meer dan de bestuurders van Publipart opstreken. Maar ook de vergoedingen van Kennis bij BAM...

Pagina's