Actueel

Op vraag van Groen kwam de luchthavenexploitant van de luchthaven van Deurne op de gemeenteraadscommissie mobiliteit toelichting geven bij hun uitbreidingsplannen. Wouter Van Besien voelde de havenexploitant hierover aan de tand.

De luchthaven wilt van een louter zakenluchthaven, naar een gemengde luchthaven voor zaken en toerisme, evolueren. Dit zou een stevige groei in het...

Joris Giebens interpelleerde schepen van mobiliteit Kennis en schepen van ruimtelijke ordening Van de Velde op de gemeenteraad van december 2014 over de plannen om in het midden van de stad, bovenop de Scheldekaaien, een bovengronds parkeergebouw mogelijk te maken.

Interpellatie

In de kranten van 29 november jl. wordt bericht over...

Het districtsbestuur van Borgerhout beloofde de initiatiefnemers van Ringland bij de doortocht van ‘Ringland on Tour’ in Borgerhout op 28 oktober 5000 euro voor de studie van Ringland. Borgerhout wil op die manier zijn steentje bijdragen aan de 100 000 euro die nodig is om de realisatie van Ringland grondig te bestuderen.

Omdat de financiering van een grootscheeps onderzoek naar...

Een aantal pluspunten:

- Werken met de eigen middelen van het district voor de heraanleg van het De Conickplein is een stap vooruit vergeleken met het oplapwerk dat men eerst met de gelden van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wilde realiseren. We kijken naar het ontwerp uit wanneer het voor de Raad komt.

- De Vrièrestraat en het Marnixplein...

OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken Fons Duchateau schaft, zonder enig overleg, van vandaag op morgen het project Klant aan ’t woord van het Antwerpse OCMW af. Groen is ontzet. Dit is wederom een symbooldossier en bewijst dat de mening van de kleine man niet belangrijk is voor dit stadsbestuur. Schepen Duchateau vindt het blijkbaar niet nodig om te luisteren naar de mensen en aan de...

Het Antwerpse schepencollege wil een belasting heffen op nachtwinkels en ook op club-vzw's sexshops en videotheken. Het absurde aan de regeling is dat het stadsbestuur blijkbaar geen probleem heeft met overlast, als er maar betaald wordt.

Uiteraard is overlast die een deel van deze winkels met zich meebrengt een probleem. Ook bieden sommige nachtwinkels te weinig kwaliteit. Dat moet...

2014_SV_00362 - Schriftelijke vraag van raadslid Ilse De Schutter:

Mobiliteit in ons district - Schriftelijke vraag - Tijdstip van indienen: 17 oktober 2014 21:21

Toelichting:

In het district Berchem heeft het districtsbestuur ingezien dat mobiliteitsproblemen niet enkel opgelost kunnen worden door een efficiënter gebruik van het openbaar...

"Dit stadsbestuur vindt repressie belangrijker dan maatschappelijke omkadering en preventie.", aldus Meyrem Almaci, fractieleidster voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad. "Terwijl het ene na het andere maatschappelijke project sneuvelt, komt er camera na camera bij."  Dat zegt Almaci naar aanleiding van de aankondiging van het Antwerpse stadsbestuur dat er opnieuw 35 nieuwe...

Streefbeeld A12A12 Boomse steenweg zonder bomen

Om Wilrijk leefbaarder te maken, is een hertekening van de A12 en zijn beruchte viaduct nodig. Architect Bart Van den Bossche en Groen Wilrijk maakten een streefbeeldstudie. Het leverde een prachtig maar ook ontzettend realistisch droombeeld op.

Als we het viaduct vervangen door tunnels voor doorgaand verkeer, dan valt de geluidshinder weg en verbetert de luchtkwaliteit. Door...

Recent leverde het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning af voor de restauratie en verbouwing van het complex Handelsbeurs-van Baurscheidtgebouw. De stedenbouwkundige vergunning voorziet in een ondergrondse parking onder de Handelsbeurs met een in- en uitrit via het pand aan de Sint-Katelijnevest nr. 55.

De stedenbouwkundige vergunning werd door het...

Pagina's