Actueel

Deze districtsraad hebben we met Groen de nota "Visie Masterplan Ekeren-Centrum fase 1" niet goedgekeurd.  Ilse heeft de volgende tussenkomst:gebracht:

Tussenkomst Groen “Masterplan Ekeren-Centrum, district Ekeren. Visie

Aanleiding:

In het bestuursakkoord 2013-2018 voor de stad Antwerpen is opgenomen dat de stad samen...

Zoals je allicht al vernomen hebt is er vanaf volgend jaar een retributiereglement voor de activiteiten die aangeboden worden via de jeugddiensten van de Antwerpse districten.

Het reglement zal voortaan de activiteiten groeperen onder 2 systemen:

  •  een aanbod via het A-kaart systeem
  • een open aanbod dat los van het A-kaart gebeuren voorzien wordt en dus gratis...

In het district Antwerpen kan een goedgekeurde senior (m/v 65+) vanaf 1 juli 2014 een premie aanvragen voor kleine aanpassingen aan de woning, wat levenslang wonen  - in de eigen woning – een beetje dichterbij brengt. Alle 65-plussers, ongeacht hun inkomen, hebben jaarlijks recht op een premie tussen €50,- en €250,-

Daarvoor trekt het district jaarlijks €10000,-  uit.  Echte structurele...

Al meer dan tien jaar is er vanuit de jeugd vraag naar een zaal om fuiven en optredens te organiseren met de nodige ondersteuning en aan jeugdvriendelijke tarieven. Door het vrijkomen van de rechterremise van Bouckenborgh is nu de perfecte locatie gevonden. Merksem kan terecht fier zijn op een bloeiend verenigingsleven. Alleen al wat betreft jeugd zijn er een 15-tal jeugdverenigingen. Veel van...

Welke Antwerpenaar droomt er niet van een gezonde, vlotte en veilige mobiliteitsoplossing voor de A12, de Boomsesteenweg, die WIlrijk in stukken splijt? Samen met enkele experten geloven wij dat het anders kan. Geen viaduct, maar tunnels. Geen geluidshinder, wel gezonde lucht. Ruimte voor pleintjes, parkeerzones, een vrije trambaan, veilige kruispunten & brede fietspaden. Te mooi om waar...

In de haven van Antwerpen zou in de toekomst mogelijk teerzandolie verwerkt worden. Teerzandolie is de meest vervuilende fossiele brandstof op aarde. Groen vraagt dan ook in een motie om alles te doen om de invoer via en de verwerking in de Antwerpse haven te beletten.

Stemden voor de motie: Groen, sp.a, pvda
Stemden...

Groen District Antwerpen pakt een oude traditie weer op, een ontspannende en interessante filmbrunch. In de gezellige cinemazaal 'Het Klappei' organiseren we een filmbrunch. Een combinatie van film, debat en natuurlijk ook lekker eten. Op het programma voor deze editie: De alom geprezen documentaire 'De Drei Pleintjes'.

Documentaire De Drei Pleintjes

In vaak...

"Ik heb de indruk dat er autootjes te beginnen fonkelen in de ogen van schepen, als er open ruimte beschikbaar komt"

Zo begon Wouter Van Besien zijn interpellatie over Spoor Oost op de gemeenteraad zonet. Enkel voor de parkeerfunctie en de evenementenfunctie worden er concrete plannen gemaakt. Maar garanties voor een buurtpark en voor aangename/veilige voetgangers- en...

Het Antwerpse stadsbestuur verhuist de populaire festivals Laundry Day en Summerfestival naar de terreinen van de Middenvijver op Linkeroever. Groen vindt dat de stad een andere locatie moet zoeken, die een zekere toekomst biedt aan beide festivals, want de Middenvijver biedt die duidelijk niet.
“Wij zijn voor een bruisende stad en festivals verdienen daarin zeker een plek. Maar het is...

Het districtsbestuur van Borgerhout is het niet eens met de uitspraak van burgemeester De Wever dat een fietspad op de Turnhoutsebaan “simpelweg onmogelijk” is. “Dit is allerminst onmogelijk, kijk maar naar de Carnotstraat die in het verlengde van de Turnhoutsebaan ligt en waar langs beide zijden van de weg een fietspad ligt. De Wever moet het eerlijk spelen: het stadsbestuur WIL geen...

Pagina's