Actueel

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2014 ondervroeg Freya Piryns schepen Heylen over de hoeveelheid restafval dat er jaarlijks in stad Antwerpen geproduceerd wordt. 

Volgens een rapport van OVAM (hieronder in te kijken) produceert elke inwoner in Antwerpen jaarlijks 158 kg restafval. Stad Antwerpen zit daarmee boven het Vlaams gemiddelde wat betreft restafval en is de slechtste leerling...

Joris Giebens ondervroeg op de commissie ruimtelijke ordening van 13 oktober 2014 schepen Van de Velde over de toekomst van de Konijnenwei. 

Groen is geen voorstander van parkeerplaatsen op de Konijnenwei. Dit stukje groen moet een buurtpark worden. Het parkeerprobleem oplossen? Dat kan ook anders!

We kregen weinig concrete antwoorden van Schepen Van De Velde, ook geen...

Voor jou en je familie een uniek moment om kennis te maken met andere Groen leden en sympathisanten uit Ekeren, omsamen een pistoletje of sandwich te eten . Dit is ook een moment waarop jij vragen kan stellen en voorstellen kan doen .

Of gewoon gezellig bijpraten en van de ochtend genieten.

De formule

Onze brunch formule is eenvoudig. Jij brengt je zondags...

Het BAM-tracé, de Oosterweel-verbinding en alternatieven als de overkapping: je hebt er ongetwijfeld al veel over gehoord. Maar wat is de concrete impact ervan? Krijg je graag ter plekke tekst en uitleg over de effecten op mens en omgeving? Aarzel dan niet, spring op je fiets, breng vrienden en kennissen mee en doe op zondag 12 oktober 2014 mee aan de Ronde van de Ring. 

...

Na het engagement in het bestuursakkoord van Merksem om op zoek te gaan naar een fuifzaal, en het collegiale standpunt om te onderzoeken hoe de rechterremise van Bouckenborgh best omgebouwd wordt tot polyvalente ruimte, blijkt er plots een kink in de kabel. Districtsvoorzitter Bungeneers legt tegen alle afspraken in, zonder overleg, eenzijdige verklaringen af en belooft de rechterremise van...

Interpellatie Joris Giebens op gemeenteraad 23/9/2014

Het college verleende op  29 augustus jl. een stedenbouwkundige vergunning aan de NV Tunnelplaats voor het slopen van de leegstaande Renault-garage en de nieuwbouw van een gebouwencomplex met een commercieel gelijkvloers, 288 studentenkamers, 74 appartementen en 167 ondergrondse autoparkeerplaatsen.  Een deel van de...

Tussenkomst Joris Giebens nav convenant Middenvijver

Vandaag lag de convenant betreffende de Middenvijver ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De stad sloot een convenant af met de organisatoren van Summerfestival en Laundry Day voor het organiseren van deze respectievelijke festivals op de terreinen van de Middenvijver.

Onze fractie gaf geen goedkeuring aan...

Freya Piryns, gemeenteraadslid Groen: "De slechte verkeersveiligheid in Antwerpen is een rechtstreeks gevolg van foute keuzes in het mobiliteitsbeleid. Zo lang koning auto mag regeren in de stad zijn dodelijke verkeersslachtoffers onvermijdelijk."

Groen kijkt al lang met argusogen naar de inspanningen van dit stadsbestuur voor een betere verkeersveiligheid in Antwerpen, en helaas lijkt...

De A12 is een van de drukste wegen in ons land die voor een groot deel letterlijk boven de hoofden van de mensen dwars door het centrum van Wilrijk gaat. Ondanks de (oude) geluidsschermen veroorzaakt deze weg veel geluidshinder. Het is een grote en toenemende bron van luchtvervuiling in de reeds sterk vervuilde Wilrijkse omgeving. Het ziekmakende fijnstof wordt de laatste decennia door het nog...

Het RUP Oudebaan omhelst de zone tussen de A12, de Oudebaan en de Moerelei. De zone omvat in de punt van deze ruimtelijke driehoek een tankstation, verderop winkels van Woodtex, Premaman, Tony Mertens, AS, … . De huidige bedrijvigheid omvat zo’n 15000m². In een eerste nota van het  toekomstige RUP is te lezen dat er op deze zone maar liefst 45000m² grootschalige detailhandel extra zou komen....

Pagina's