Actueel

Beste schepen,

 

Vorige week stelde u het voorontwerp van uw mobiliteitsplan voor aan de pers.

 

Graag had ik een antwoord op volgende vragen:

 

  • Wanneer, waar en hoe gaat u de betere doorstroming voor trams en bussen realiseren? Graag een tijdspad met de concreet geplande realisaties.
  • Welke timing stelt u voorop voor de realisatie van ...

In Wakker op Zondag vandaag lichtte Koen Kennis toe hoe hij de toekomst van de Turnhoutsebaan in Borgerhout ziet. Die moet volgens hem een as blijven voor openbaar vervoer én een invalsweg voor autoverkeer. Voor fietsers is er geen plaats meer, die moeten maar uitwijken naar parallelle straten. Achterhaald, onbegrijpelijk en onrealistisch, volgens  Wouter Van Besien (Groen).

 

...

Op zondag 11 mei komt Mieke Vogels in Merksem praten over de gezondheidszorg. In haar nieuwe boek 'De rekening van de verzuiling' tekent ze de weg uit voor het zorgzame Vlaanderen van de 21ste eeuw.

Aan de hand van verhalen uit de praktijk toont dit boek aan dat er met dezelfde middelen meer zorg georganiseerd kan worden als we de verzuilde organisatie in vraag durven te stellen. Deze vraag is...

Afgelopen week raakte bekend dat het Arbeidshof OCMW-Antwerpen heeft veroordeeld omwille van het tijdelijk schorsen van het leefloon van een man die twee keer onwettig afwezig was op een cursus Nederlands. Volgens het Arbeidshof kan een dergelijke schorsing niet omdat er vooraf geen duidelijke afspraken werden gemaakt via een Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI).   Groen...

De Vlaamse regering wil de Antwerpse Ring sluiten via het BAM-tracé. Dat is een slecht idee, want de files blijven en er komt nog meer fijn stof & lawaai. Aan het Sportpaleis komt er een op- & afrittencomplex, waardoor overkappen onmogelijk wordt en er 40% meer verkeer op de Bisschoppenhoflaan komt. Groen ziet het anders & beter!

 

Op het infomoment mobiliteit...

De Vlaamse regering wil de Antwerpse Ring sluiten via het BAM-tracé. Dat is een slecht idee, want het lost de files niet op en zorgt voor nog meer fijn stof & lawaai. De Ring wordt breder en complexer, waardoor overkappen onmogelijk wordt. Groen ziet het anders en beter!

 

Op de infoavond mobiliteit zal Dirk Avonts het hebben over het effect van blootstelling aan...

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis stelde de voorlopige versie van het Antwerps mobiliteitsplan voor aan de pers. Een eerste blik op dit mobiliteitsplan leert ons dat dit stadsbestuur de verdere verfietsing stop zet om plaats te maken voor autogebruikers van buiten de stad. Dit stadsbestuur wil voor elk wat wils: én auto's én openbaar vervoer én fietsers én voetgangers. Dat klinkt goed, maar...

De Vlaamse regering wil de Antwerpse Ring sluiten via het BAM-tracé. Dat is een slecht idee, want het lost de files niet op en zorgt voor nog meer fijn stof & lawaai. De Ring wordt breder en complexer, waardoor overkappen onmogelijk wordt. Groen ziet het anders en beter!

 

Op de infoavond mobiliteit legt Wouter Van Besien uit hoe Groen de mobiliteit én de leefbaarheid...

Het district Antwerpen laat haar bewoners rechtstreeks meebeslissen over 10% van de districtsbegroting voor 2015, zo'n 1,1 miljoen euro. Inspraak en participatie vormen voor Groen een belangrijk hoofdstuk in het bestuursakkoord van het district Antwerpen en de burgerbegroting toont dat eens te meer aan. Dit...

Mede onder impuls van Groen zag het Steunpunt Kwetsbare Zwangeren het licht in Antwerpen. Het doel is om zwangere vrouwen bij te staan die zich bevinden in een precaire sociale situatie, en zo deze hulp te concentreren en snel de juiste weg naar gepaste hulp aan te bieden. Ocmw-raadslid Dirk Avonts volgt de situatie nauwkeurig op, en hij stelt vast dat het steunpunt niet echt een steun is voor...

Pagina's