Actueel

Groen trapt de campagne op gang met een campagnestartdag.

Deze gaat door op het Martelarenplein in Leuven!

Meer informatie kan je terugvinden in volgend bestand!

De nieuwjaarsactiviteit van Groen Merksem bestaat uit een bezoek aan het districtshuis! Lia Somers, lid van de heemkundige kring, zal hierbij toelichting geven over het cultuurhistorisch patrimonium van Merksem. Daarnaast komt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, uitleg geven over de werking van het district.

 

We verwachten je zondag 19 januari om 14 uur aan...

Groen Antwerpen nodigt jullie uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie!

Deze gaat dit jaar door in Fabriek Noord (Lange Beeldekensstraat 94).

Iedereen is welkom op deze avond waar verschillende sprekers hun licht werpen op het afgelopen jaar en ook natuurlijk op het komende verkiezingsjaar!

Om 19.30 uur vertrekt de murga 'los murginales' aan het kruispunt van de...

Nog belangrijker dan het plezier van tuinieren is het feit dat volkstuintjes het sociale weefsel echt versterken. Als er te weinig volkstuintjes zijn, dan zouden vooral mensen die in armoede leven het voorrecht moeten hebben om er eentje te kunnen beheren. Want daardoor versterken zij hun sociale contacten. Leefloners kunnen er ook hun beschikbaar inkomen mee helpen verruimen.

 

...

Op 3 september stelden we vast dat een derde van het Ferrarisbos, een historisch en ecologisch waardevol bos met 250 jaar oude eiken, was gekapt. Zo moest een waardevol stuk bos verdwijnen voor een zoveelste kantoorgebouw in Wilrijk. Groen Wilrijk reikt nu de hand aan alle andere fracties: laat ons, na ons eerder unaniem uitgebrachte negatieve advies naar de stad Antwerpen tegen de kap, nu een...

Boer Karl, verantwoordelijke en huisbewaarder van de Kinderboerderij, had zich de toekomst van de boerderij na zijn gepland vertrek op 1 februari wel anders voorgesteld. Het feestweekend van 5 en 6 oktober had nogmaals overduidelijk het pedagogische en sociale belang aangetoond van de huidige werking. Volkomen in tegenspraak met de nieuwe visie van het stadsbestuur!

 

Reeds...

De groene districtsschepen Omar Fathi is blij met de 6 speelpleintjes die gepland zijn in de meerjarenplanning voor 2014-2019. Omar is, naast schepen van jeugd, ook schepen van lokaal gezondheids- en sociaal beleid. De focus voor de pleintjes gaat naar wijken met jongeren uit sociaal zwakkere gezinnen. Voor Groen Hoboken is het recht op open speelruimte een belangrijk punt voor de komende...

Voor Groen Hoboken stond de verkeersveiligheid altijd al vooraan op onze prioriteitenlijst. We zijn dan ook opgetogen over de uitbreiding en de duidelijke afbakening van vijf zones 30. Het advies daarover werd op de districtsraad van september goedgekeurd.

 

Zones 30 doen het verkeer rekening houden met de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Hier geldt het 'STOP-principe':...

Op 25 september werd het nieuwe speelplein feestelijk geopend door onze Hobokense schepen van Jeugd Omar Fathi (Groen). Het speelpleintje is er gekomen dankzij de goede samenwerking van Omar met twee andere districtsschepenen: Tom De Boeck van Sp.a (Openbare Werken) en Kristof Waterschoot van CD&V (Groenbeleid en Milieu). Omar is erg enthousiast:"Kinderen moeten alle kansen krijgen om kind...

Buurtbewoners en Groen vragen reeds van 1998 voor de aanleg van het fietspad Laar. Telkens doken er wel andere redenen in het dossier op om het fietspad uit te stellen. Toen dan eindelijk alles in kannen en kruiken was, vond het districtsbestuur (desondanks protest van Groen) het beter de werken weer uit te stellen. Reden was dat men in 2012 plots op het idee kwam om de werken van de aanleg...

Pagina's