Actueel

Wat deze solidaire buurtwinkel zo speciaal maakt, is de ontmoetingsruimte waar alle mensen uit de buurt welkom zijn, en dat iedereen - rijk en arm - er kan komen winkelen, met aangepaste prijzen. Dat is uniek in Vlaanderen.

 

Op 21 september opende aan de Kattenberg 54 in Ekeren de eerste solidaire buurtwinkel van Vlaanderen. In deze winkel van het EVA-centrum kan je voeding,...

In navolging van het project voor een fuifzaal in Ekeren, bereidt Groen Ekeren een onderzoek voor rond de mogelijkheid van een dienstencentrum annex wijkcentrum op de Donk. Het doel hiervan is de sociale betrokkenheid te vergroten en een pleidooi te houden om voor de bevolking van de Donk een gemeenschapscentrum met uitgebreide dienstverlening te voorzien. Dit project is in een aanloopfase....

De meerderheid heeft haar best gedaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. Toch hadden wij graag gezien dat er meer geld zou gaan naar sociale ondersteuning in plaats van nieuwe, jaarlijkse, vaste kosten. Digitale infoborden hebben immers ook jaarlijks onderhoud nodig. Bijkomend een mooie fontein op het nieuwe Kristus Koningplein zorgt ook voor een bijkomende jaarlijks kost die op 7...

Groen vindt het onaanvaardbaar dat de provincie de verkeerstuin in het Rivierenhof wil sluiten. “Het is nog een van de weinige plekken waar kinderen zich al spelend veiligleren bewegen in het verkeer. Bovendien denken heel wat ouders er met nostalgische gevoelens aan terug en trekken ze er in het weekend met hun eigen kinderen naartoe”, zegt Groen provincieraadslid Tom Caals.

 

...

De Groene fractie in Deurne is ontgoocheld na de voorstelling van de meerjarenplanning en budgetopmaak. Het is de zoveelste gemiste kans van het districtscollege om met gerichte acties Deurne meer identiteit te geven. Het lijkt er op dat Deurne de voorstad van Antwerpen wordt, zonder identiteit! Beslissingen en beleidsaccenten van het stadsbestuur worden blindelings gevolgd met dure...

Groen Deurne is een felle voorstander van fietsstraten. Dat zijn straten waar auto's geen fietsers mogen inhalen en waar een snelheidsbeperking van 30km/u geldt. Jammer genoeg blijven die in Deurne vooralsnog onbestaande. Het voorstel om de Van Hersbekelei de primeur te gunnen, werd door de meerderheid van tafel geveegd. De Van Hersbekelei vormt de verbinding tussen de Boekenberglei en de Van...

Het nieuwe centrum voor Deurne komt er niet. Het huidige bestuur heeft beslist om de heraanleg van de as districtshuis-Frank Craeybeckxlaan te schrappen. Het masterplan Deurne, in de volksmond bekend als het Hart van Deurne, sterft hiermee een stille dood. “Een gemiste kans voor een groener en socialer Deurne”, betreurt districtsraadslid Walter Verbruggen.

 

“Met het Hart van...

Districtsraadslid Arben Gashi (Groen Merksem) pleitte in de Merksemse districtsraad voor een zone 30 in de Speelpleinstraat. Die slikt heel wat sluipverkeer, vooral auto's die de Bredabaan mijden. Goed nieuws: het districtsbestuur volgt zijn voorstel. De Speelpleinstraat loopt ook tussen twee parken. Groen blijft zich inzetten om de verschillende parken in het centrum van Merksem sterker met...

Het stadsbestuur zet het project ‘Laaglandpark’ on hold. Ook het geplande fietspad in en langs het park komt er niet.

 

Karin Staes (Groen), districtsschepen Ruimtelijke Ordening: “Groen blijft vechten voor het park. De aanplanting van de eerste bomen vorig jaar liet nochtans het beste verhopen. Dit is een slechte zaak voor Merksem. Temeer omdat de plannen voor een nieuwe snelweg...

Weldra krijgt Cambio twee autodeelplekken in Merksem. Karin Staes en Yves Helsen (Groen Merksem) ijveren daar al jaren voor. Cambio is een van de autodeelsystemen in Vlaanderen. Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto. De prijs per kilometer lijkt wat duur, maar ís dat niet, want er zitten ook alle kosten in zoals onderhoud of verzekering. Autodelen is handig als je...

Pagina's