Actueel

Op zondag 11 september – Open Monumentendag - plaatsten vrijwilligers van het FIR (Fonds voor Instandhouding van de Roofvogels) en Natuurpunt een broedkast voor slechtvalken in de toren van de Peperbus, de monumentale kerk naast het Krugerplein in Borgerhout. In het voorjaar werd al een broedkast in de toren van de kerk aan het Koxplein gezet. De broedkasten zijn het resultaat van een...

De buurtbudgetten zijn een belangrijk groen accent in ons nieuw bestuursakkoord. Voor Groen gaat inspraak en participatie verder dan een info moment of bewonersvergadering. Daarom kozen we ervoor om enerzijds nog meer in te zetten op onze buurtmobiel en anderzijds bewoners te stimuleren en ondersteunen om samen met ons District hun buurt ‘te maken’. Dit doen we door de invoering van het...

In een eerste reactie trekt Groen-fractieleider Wouter Van Besien drie voorlopige conclusies uit het PLAN-MER van het studiebureau TML over de Antwerpse Ring. Eén: de R11-bis - het stokpaardje van Bart De Wever - biedt geen meerwaarde en moet worden geschrapt. Twee: de A102 werkt heel slecht in combinatie met het BAM-tracé en bijgevolg moet het BAM-tracé worden vervangen door het haventracé. ...

De historisch waardevolle SAMGA-silo’s aan het Noordkasteel in de Antwerpse haven worden gesloopt. Het Vlaams gewest heeft hiervoor een vergunning afgeleverd aan BAM. Het gemeentebestuur had de kans om zich hiertegen te verzetten door een negatief advies uit te spreken, maar heeft dat niet willen doen. Dit ondanks het negatieve voorstel van haar eigen diensten. Gemeenteraadslid Joris Giebens...

Vandaag beslist de Vlaamse regering om het Saeftinghedok te beschouwen als 'een complex project' en de speciale inspraak- en vergunningsprocedures daarvoor in gang te zetten. Het dossier zit al een tijdje in een juridische impasse, en moet hierdoor terug vaart krijgen.

Op zich opent dit mooie perspectieven. Want dit wil namelijk ook zeggen dat het publiek debat rond dit nieuwe...

‘Als Rataplan zou verdwijnen, dan verliest Borgerhout een van haar culturele steunpilaren. Daarnaast zou het ook een enorme klap betekenen voor de buurt waarin Rataplan huist,’ vreest Inge Jooris, districtsraadslid voor Groen in Borgerhout. De partij dringt aan op een snel overleg tussen het districtsbestuur en het Antwerpse bestuur: ‘Alles moet nu in het werk gesteld worden om het Rataplan te...

Groen vraagt dat er op korte tijd een externe audit komt van alle diensten en kabinetten die betrokken zijn bij de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen en dossiers van ruimtelijke ordening in Antwerpen. Volgens gemeenteraadslid Joris Giebens is de inmenging van schepen Rob Van de Velde (NV-A) nog nooit zo groot geweest en is er een grijze zone ontstaan tussen politiek, administratie...

De studie die schepen van onderwijs Claude Marinower (Open VLD) aangrijpt om het systeem dat voor een sociale mix moet zorgen in het onderwijs af te schaffen, bestaat niet. Dat ontdekte Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns. “Bovendien wordt er gegoocheld met de cijfers. Het aantal kinderen dat bereikt wordt bedraagt niet 3%, maar wel 9%. Dat bewijst dat de huidige voorrangsregels wel degelijk...

In samenwerking met de jeugdwerkorganisaties JES, KRAS en Samen op Straat (SOS) zet het district Borgerhout deze zomer 10 nieuwe Pleinpatrons in. Dit zijn jongeren uit de buurt die activiteiten voor andere jongeren begeleiden en helpen om plein- en wijkevenementen in goede banen te leiden. “De Pleinpatrons zijn erg belangrijk voor Borgerhout”, zegt een trotse schepen van Jeugd Omar Al Jattari...

De komende maanden rolt Groen een campagne uit om samen met de omwonenden uit Berchem, Deurne, Borgerhout, Borsbeek, Boechout en Mortsel op zoek te gaan naar een alternatieve invulling van de luchthaven van Deurne. Stel je eens voor wat er allemaal mogelijk als de immense ruimte die nu wordt ingepalmd door een verlieslatende luchthaven vrijkomt. Meer plaats voor groen en recreatie, maar ook...

Pagina's