Antwerpen

Groen zit in het district Anterpen in de meerderheid samen met NVA en Open VLD en levert met Lieve Stallaert en Tom Van den Borne twee zeer actieve schepenen. Groen heeft vier districtsraadsleden: naast Lieve Stallaert en Tom Van den Borne ook nog Anne Poppe en Gina Verstraeten. Lieve is verantwoordelijk voor cultuur en senioren. Tom is verantwoordelijk voor groenvoorziening, communicatie en stedelijk wijkoverleg.

 

Antwerpen is het grootste district met 195.000 inwoners, het omvat de postcodes 2000, 2018, 2020 (Kiel, Tentoonstellingswijk, Den Brandt), 2030 (Luchtbal, Rozemaai, Schoonbroek), 2050 (Linkeroever) en 2060 (Noord en Dam).

Actueel

In het district Antwerpen kan een goedgekeurde senior (m/v 65+) vanaf 1 juli 2014 een premie aanvragen voor kleine aanpassingen aan de woning, wat levenslang wonen  - in de eigen woning – een beetje dichterbij brengt. Alle 65-plussers, ongeacht hun inkomen, hebben jaarlijks recht op een premie tussen €50,- en €250,-

Groen District Antwerpen pakt een oude traditie weer op, een ontspannende en interessante filmbrunch. In de gezellige cinemazaal 'Het Klappeiorganiseren we een filmbrunchEen combinatie van film, debat en natuurlijk ook lekker eten. Op het programma voor deze editie: De alom geprezen documentaire 'De Drei Pleintjes'.

"Ik heb de indruk dat er autootjes te beginnen fonkelen in de ogen van schepen, als er open ruimte beschikbaar komt"

Zo begon Wouter Van Besien zijn interpellatie over Spoor Oost op de gemeenteraad zonet. Enkel voor de parkeerfunctie en de evenementenfunctie worden er concrete plannen gemaakt. Maar garanties voor een buurtpark en voor aangename/veilige voetgangers- en fietsverbindingen zijn er nog niet. Groen vraagt in een motie om die garanties te bieden.

Stemden voor: Groen, sp.a en pvda

Het Antwerpse stadsbestuur verhuist de populaire festivals Laundry Day en Summerfestival naar de terreinen van de Middenvijver op Linkeroever. Groen vindt dat de stad een andere locatie moet zoeken, die een zekere toekomst biedt aan beide festivals, want de Middenvijver biedt die duidelijk niet.

Joris Giebens ondervroeg op de commissie ruimtelijke ordening van 13 oktober 2014 schepen Van de Velde over de toekomst van de Konijnenwei. 

Het BAM-tracé, de Oosterweel-verbinding en alternatieven als de overkapping: je hebt er ongetwijfeld al veel over gehoord. Maar wat is de concrete impact ervan? Krijg je graag ter plekke tekst en uitleg over de effecten op mens en omgeving? Aarzel dan niet, spring op je fiets, breng vrienden en kennissen mee en doe op zondag 12 oktober 2014 mee aan de Ronde van de Ring.

Tussenkomst Joris Giebens nav convenant Middenvijver

"Het is véél te vroeg om te concluderen dat festivals kunnen op de Middenvijver.", zegt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, na de berichten hierover in de media. Vandaag werd bekend gemaakt dat het college vrijdag zal beslissen om Laundry Day en Summerfestival vanaf 2015 te laten doorgaan op de terreinen aan de Middenvijver. Schepen Van de Velde zou naar eigen zeggen rekening gehouden hebben met de bezorgdheden van district en buurtbewoners.

Het district Antwerpen laat haar bewoners rechtstreeks meebeslissen over 10% van de districtsbegroting voor 2015, zo'n 1,1 miljoen euro. Inspraak en participatie vormen voor Groen een belangrijk hoofdstuk in het bestuursakkoord van het district Antwerpen en de burgerbegroting toont dat eens te meer aan. Dit voorjaar worden, verspreid over het district 12 startmomenten georganiseerd waar geïnventariseerd wordt wat de inwoners zeker als thema's benadrukt willen zien in de begroting.

Pagina's