A Plus Stadsdialoog

A Plus is de grootste stadsdialoog ooit georganiseerd door een politieke partij. Bijna een jaar lang sloegen we de handen in elkaar. Samen met jou en samen met zoveel mogelijk Antwerpenaren werkten we ideeën uit om de grote uitdagingen waar onze stad voor staat aan te pakken. Samen nemen we Antwerpen onder handen.

De Antwerpenaren bruisen van de goede ideeën en initiatieven. Wij wilden al die enthousiaste mensen betrekken bij ons beleid. A Plus staat daar symbool voor: positief, met meer betrokkenheid van de Antwerpenaren én met meer ambitie om van onze stad een droomstad te maken.

Het afgelopen jaar sneden we telkens gedurende een periode van zes weken één thema aan. We schoven zes krachtige en ambitieuze doelstellingen naar voor. Antwerpen heeft recht op gezonde lucht. Elk kind moet evenveel kansen krijgen om zijn kinderdromen waar te maken. De straten en pleinen moeten aangenaam en veilig zijn. Goed wonen moet betaalbaar zijn en het samenleven harmonieus. Iedereen verdient een job.

In Antwerpen verdient elke kinderdroom evenveel kansen

Banners-site-A-kinderdroom.jpg

 In Antwerpen krijgen mensen opnieuw voorrang

Banners-site-A-aangenamestraten.jpg

In Antwerpen mogen buren geen vreemden zijn

Banners-site-A-samenleven.jpg

In Antwerpen moet gezonde stadslucht gezonde lucht zijn

Banners-site-A-stadslucht.jpg

In Antwerpen verdient iedereen een job

Banners-site-A-economie.jpg

In Antwerpen mag goed wonen geen luxe zijn

Banners-site-A-betaalbaarwonen.jpg