BAM en Antea zeggen het zelf: op het BAM-tracé zijn er te veel op- en afritten om te kunnen overkappen

10 Mei 2014

De Vlaamse regeringspartijen CD&V, N-VA en sp.a zien zogezegd wel iets in de overkapping van de ring. Maar, werd er vervolgens haastig aan toe gevoegd, dedrie partijen blijven wel fervent voorstander van de Oosterweelverbinding en het BAM-tracé. "De spade moet nu eindelijk in de grond", verklaarde minister-president Kris Peeters. Eerst de Oosterweelverbinding realiseren, en dan zien we wel. Ook N-VA burgemeester De Wever en sp.a-kopstuk Yasmine Kerbache zitten op die lijn: combineer het BAM-tracé met de overkapping. De drie partijen beloven het onmogelijke: de combinatie is simpelweg niet mogelijk.  De vraag van het stadsbestuur van vandaag om de combineerbaarheid te onderzoeken is dan ook een afleidingsmanoeuvre. Voornaamste technische reden is dat de ring in het ontwerp van BAM een heel complexe ring is, met veel op- en afritten, verschillende nieuwe verkeerswisselaars, een groot op- en afrittencomplex ter hoogte van Borgerhout/Deurne-Noord, en een breedte op sommige plekken van meer dan achttien rijvakken. Bovendien laat Europa het overkappen van zo'n autostrade, met de vele weefbewegingen van die auto's en vrachtwagens gewoon niet toe. De Europese tunnelrichtlijn bepaalt immers dat overkappingen of tunnels van meer dan 500 meter niet zijn toegestaan in de nabijheid van op- en afritten, omwille van de weefbewegingen. Hier en daar zal er een stukje kunnen overkapt worden, maar nooit het integrale project dat zo aantrekkelijk is, dat in Madrid gerealiseerd is en in Hamburg in de steigers staat.

Deze week liet BAM plots weten dat hun tracé wel degelijk te overkappen valt. Ze verwezen vaag naar een niet gepubliceerde studie. Ongetwijfeld hebben ze dat moeten zeggen van iemand, want in onverdachte tijden (met name in de gemeenteraadscommissie van 26 maart 2014) hebben Jan Van Rensbergen, CEO van BAM, en Paul Aerts, onderzoeker van studiegroep Antea, die het milieueffectenrapport over Oosterweel heeft opgesteld, nochtans duidelijk geantwoord: "aan de voorziene aansluitingscomplexen in het BAM-traject is geen overkapping mogelijk". Ik post hieronder de beelden van de essentiële passages van de antwoorden in de commissie.

Wouter Van Besien