Borgerhout

In Borgerhout zijn we met Groen stevig aanwezig in de meerderheid. Naast districtsburgemeester Marij Preneel hebben we nog 4 groene raadsleden. Omar Al Jattari, Nadia Bachgada, Inge Jooris en Seppe Geerts. Inge Jooris is fractievoorzitter van Groen en sp.a. Deze twee partijen vormen samen met coalitiepartner PVDA+ en onafhankelijk raadslid Luc Moerkerke de meerderheid in Borgerhout. Marij Preneel is binnen het schepencollege bevoegd voor onder andere mobiliteit, communicatie en groenvoorziening. 

Actueel

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis stelde de voorlopige versie van het Antwerps mobiliteitsplan voor aan de pers. Een eerste blik op dit mobiliteitsplan leert ons dat dit stadsbestuur de verdere verfietsing stop zet om plaats te maken voor autogebruikers van buiten de stad. Dit stadsbestuur wil voor elk wat wils: én auto's én openbaar vervoer én fietsers én voetgangers. Dat klinkt goed, maar de ervaring leert dat een efficiënt mobiliteitsbeleid keuzes maakt, en radicaal inzet op duurzaam vervoer. Als we dat nu niet doen, staat Antwerpen over vijf jaar nog even stil als nu.

 

Ook de NMBS moet haar verantwoordelijkheid nemen voor het terrein van Spoor Oost. De gronden hebben een bestemming als gemeenschapsvoorzieningen - dat hebben ze tot op heden nog. Het overheidsbedrijf NMBS heeft het terrein geërfd.

De eerste vroege lentedag. Het vroeger zo beruchte Krugerpark in Borgerhout barst in een wip uit z’n voegen. Heel veel jong geweld met moeders en vaders creëren een prettige chaos. De sfeer is uitgelaten. Tegen het middaguur loopt de speeltuin letterlijk over, de kleine spruiten lijken wel ter plekke uit de grond te schieten. En ze komen soms van ver, met de fiets én de koelbox. Op uitstap naar het Krugerpark, ooit durven bedenken?

 

Op het kruispunt van de Noordersingel en de Stenenbrug staan sinds kort 'conflictvrije' verkeerslichten. Die maken het veiliger voor fietsers en voetgangers die bij groen licht oversteken. Eindelijk, want de nieuwe verkeerslichten werden al in 2007 (!) beloofd door de Vlaamse Overheid. In 2011 voerde Groen Borgerhout nog actie aan dit zwart punt. Maar er zijn nog meer gevaarlijke punten op gewestwegen die dringend moeten worden aangepakt.

Mee dan een op vier kinderen in de stad Antwerpen groeit op in armoede. In sommige buurten, zoals Antwerpen-Noord en oud-Borgerhout loopt dat aantal op tot meer dan vijftig procent. Het districtsbestuur van Borgerhout steekt alvast de handen uit de mouwen in de strijd tegen de armoede.

 

Armoedeprobleme... Vele burgers zien het met lede ogen aan enbesluiten  dan maar zelf het engagement aan te gaan om hunmedemensen  te helpen. Mooi voorbeeld hiervan is de Borgerhoutse vereniging Al Ikram. Vrijwilligers van alle achtergronden werken elke dag samen aan het wegwerken van de armoede in Borgerhout.

 

Vanaf 2015 rijdt de premetro onder de Turnhoutsebaan in de Reuzenpijp. Jammer genoeg gaat in Borgerhout alleen het station 'Zegel' open. Het premetrostation 'Drink', dat in het hart van oud-Borgerhout ligt, blijft dicht. De Lijn heeft geen geld, zegt ze. Rondom wonen ruim 22.000 mensen. Een groot deel van hen is aangewezen op het openbaar vervoer. Als de snelle, ondergrondse tram er komt, willen we daar ook gebruik van kunnen maken. Bovendien is het dé instap naar meer trams ondergronds.

 

Pagina's