Buddy’s voor nieuwkomers.

Laat, naast professionele begeleiding vanuit stad en OCMW, Antwerpse vrijwilligers een rol spelen als buddy voor vluchtelingen die zich in de stad komen vestigen. Vrijwilligers kunnen nieuwkomers wegwijs maken in onze stad, door hen te begeleiden in het dagelijks leven en hen te ondersteunen bij het oefenen van de Nederlandse taal. Op deze manier bouwen nieuwkomers sneller een netwerk uit, wordt de verbondenheid bevorderd met Antwerpenaren en kunnen ze zich ook sneller integreren in de stad. De stad zou deze vrijwilligers dan ook sterk moeten ondersteunen.


Reageer als eerste op dit idee

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.