Dialoogavond Levensbeschouwing - Overheidsfinanciering

Overheidsinstanties krijgen grip op wat er gebeurt binnen levensbeschouwelijke organisaties wanneer ze financiering bieden. Als er dan inderdaad een financiering is vanuit overheidswege wordt neutraliteit geopperd. Er mag geen discriminatie bestaan in de toebedeling van (financiële) middelen tussen verschillende levensbeschouwingen.

 


Reageer als eerste op dit idee

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.