Dialoogavond Levensbeschouwing - Scheiding Kerk en Staat

Levensbeschouwing is een privéaangelegenheid dat zich afspeelt binnen de persoonlijke levenssferen van elk individu. Een overheid zou zich dan ook inhoudelijk niet mogen mengen. 


Reageer als eerste op dit idee

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.