Ekeren

Voor Groen Ekeren nemen Anny Joossens en Ilse De Schutter de groene thema’s ter harte in de districtsraad. Met hun tweeën voeren ze stevig oppositie tegen een blok in de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD. In ons district zijn de thema's zeer divers. De bevolkingsaangroei zorgt voor een permanente druk op de open ruimten.  Groen tracht hierbij een gezond evenwicht te bekomen tussen woonuitbreiding en open ruimte (Hoekakker, Rozentuin, Gronden Arfin).  Mobiliteit is ook een belangrijk thema.  Elk groot mobiliteitsproject heeft zijn weerslag op ons district. Van de 2de spoortoegang voor de haven tot de A102.

 

De positie van de zwakke weggebruiker ligt ons nauw aan het hart: fietspad Kloosterstraat en het Laar, fietsdoorsteken aan de Leugenberg, de Noteschelp en het station zijn hiervan voorbeelden.  Ook sociale themas worden behandeld. Ons streven naar een wijkcentrum voor de Donk, tegen de afbouw van het openbaar vervoer (busverbindingen), onze inzet voor sociale verenigingen...  Voor de jeugd hebben we een sterk dossier voor een nieuwe fuifzaal uitgewerkt.  En tot slot is de schrapping van de tramverlenging een doorn in ons oogNatuurlijk wordt ook de groen-groene themas gewerkt: ecoplantsoenen: lichtpolutie, deelname aan diverse projecten zoals "met belgerinkel naar de winkel",...  Een bord vol!

Actueel

Groen gaat in op het aanbod van N-VA-districtsburgemeester Peter Wouters om de onderhandelingen op te starten over een nieuw bestuur in Deurne. Die verklaarde een stap opzij te willen zetten om een nieuwe coalitie mogelijk te maken. “De politiek impasse in Deurne moet doorbroken worden”, zegt Bob Reijnders, voorzitter van Groen Deurne. “Groen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid, in het belang van de Deurnenaar.”

“De polarisering die onze samenleving al langer verdeelt, is na de recente aanslagen in Parijs sterk toegenomen.

Groen wil dat tegen 2024 de helft van de Antwerpenaren zich verplaatst met de fiets. Op dit moment bedraagt dat

Groen-fractieleider Wouter Van Besien kant zich tegen de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf. “De oppositiepartijen worden volledig afgesneden van de raad van bestuur”, zegt hij. “Hierdoor verliest iedere beslissing  die over de haven wordt genomen haar democratische legitimiteit. De Antwerpse haven wordt de speeltuin van de meerderheid.”

Een forse toename van het verkeer in de straten van Merksem, een sterke stijging van de luchtverontreiniging vanaf de Groenendaallaan en het schrappen van de geplande eco-wijk op de plaats van de IJzerlaanbrug. Dat zijn de belangrijkste analyses die Groen maakt in een impactstudie over de komst van Oosterweel voor Merksem.

Zes op de tien Antwerpenaren (61%) is voorstander van een volledige overkapping van de Ring. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox. Het merendeel van de Antwerpenaren vindt ook dat het huidige Oosterweeltracé fout is en verder weg moet van de stad. Voor Groen-fractieleider Wouter Van Besien is de boodschap van de Antwerpenaar duidelijk: “Overkap de hele Ring, leg het tracé meer naar het noorden, betrek Ringland en geef de mensen een duidelijk perspectief.”

Zone 30 hoort samen te gaan met “gemengd verkeer”.  In veel gevallen zonder fietspad.   

 

Soms geeft dit fietsers het gevoel dat ze gebruikt worden als snelheidsremmer. 

Beleidsmakers redeneren: hoe meer fietsers deel uitmaken van gemengd verkeer, hoe veiliger. Ook is een straat her-aanleggen met gemengd verkeer goedkoper dan fiets te scheiden van auto. Zo wordt gemengd verkeer vaak het alibi om een smalle straat te voorzien van parkeerplaatsen.  

 

Traject

 

Nu de plannen voor de Noorderlijn definitief worden, komen meer en meer inwoners tot het besef dat de tram niet tot Ekeren zal komen

 

Komt er een fuifzaal in Ekeren?

Als het van Groen Ekeren afhangt? Ja natuurlijk.

Herhaling vraag Groen

2014_SV_00362 - Schriftelijke vraag van raadslid Ilse De Schutter:

Mobiliteit in ons district - Schriftelijke vraag - Tijdstip van indienen17 oktober 2014 21:21

Toelichting:

Pagina's