Ekeren

Voor Groen Ekeren nemen Anny Joossens en Ilse De Schutter de groene thema’s ter harte in de districtsraad. Met hun tweeën voeren ze stevig oppositie tegen een blok in de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD. In ons district zijn de thema's zeer divers. De bevolkingsaangroei zorgt voor een permanente druk op de open ruimten.  Groen tracht hierbij een gezond evenwicht te bekomen tussen woonuitbreiding en open ruimte (Hoekakker, Rozentuin, Gronden Arfin).  Mobiliteit is ook een belangrijk thema.  Elk groot mobiliteitsproject heeft zijn weerslag op ons district. Van de 2de spoortoegang voor de haven tot de A102.

 

De positie van de zwakke weggebruiker ligt ons nauw aan het hart: fietspad Kloosterstraat en het Laar, fietsdoorsteken aan de Leugenberg, de Noteschelp en het station zijn hiervan voorbeelden.  Ook sociale themas worden behandeld. Ons streven naar een wijkcentrum voor de Donk, tegen de afbouw van het openbaar vervoer (busverbindingen), onze inzet voor sociale verenigingen...  Voor de jeugd hebben we een sterk dossier voor een nieuwe fuifzaal uitgewerkt.  En tot slot is de schrapping van de tramverlenging een doorn in ons oogNatuurlijk wordt ook de groen-groene themas gewerkt: ecoplantsoenen: lichtpolutie, deelname aan diverse projecten zoals "met belgerinkel naar de winkel",...  Een bord vol!

Actueel

Deze districtsraad hebben we met Groen de nota "Visie Masterplan Ekeren-Centrum fase 1" niet goedgekeurd.  Ilse heeft de volgende tussenkomst:gebracht:

Tussenkomst Groen “Masterplan Ekeren-Centrum, district Ekeren. Visie

Aanleiding:

In het bestuursakkoord 2013-2018 voor de stad Antwerpen is opgenomen dat de stad samen met de districten aan buurtversterking doet door het ontwikkelen van de identiteiten van buurten en wijken, die zo veel mogelijk een duidelijke kern met voldoende buurtvoorzieningen hebben.

Voor jou en je familie een uniek moment om kennis te maken met andere Groen leden en sympathisanten uit Ekeren, omsamen een pistoletje of sandwich te eten . Dit is ook een moment waarop jij vragen kan stellen en voorstellen kan doen .

Of gewoon gezellig bijpraten en van de ochtend genieten.

De formule

Onze brunch formule is eenvoudig. Jij brengt je zondags ontbijtmee en plaatst het op het brunch buffet. Daarna stel je zelf aan het buffet je brunch samen. Wij zorgen voor drank aan democratische prijzen. Eetgerei is aanwezig.

Fietstunnel Weerstanderstraat - Notenschelp

Fietspaden en de verkiezingen van mei. 

Wat hebben ze met elkaar gemeen?

.

Dit wordt duidelijk op zaterdag 17 mei 2014.

Dan kan je met Groen Ekeren per fiets een ronde door ons district maken.

Ook Freya Piryns en Dirk Avonts  fietsen met ons mee.

We vertrekken om 10 uur aan het station van Ekeren en fietsen via verschillende knelpunten in ons district terug naar het station.

Laat ons daar samen voor kiezen en fiets mee! 

Breng gerust toeters, bellen, ballonnen, vlaggen,…  mee en maak deel uit van onze groene fietskaravaan. 

Zo vragen we op ludieke manier aandacht voor een echt fietsbeleid.

Stem 25 mei voor de Fiets!

 

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

 

Buurtbewoners en Groen vragen reeds van 1998 voor de aanleg van het fietspad Laar. Telkens doken er wel andere redenen in het dossier op om het fietspad uit te stellen. Toen dan eindelijk alles in kannen en kruiken was, vond het districtsbestuur (desondanks protest van Groen) het beter de werken weer uit te stellen. Reden was dat men in 2012 plots op het idee kwam om de werken van de aanleg van het fietspad uit te breiden met de heraanleg van de straat.

 

Wat deze solidaire buurtwinkel zo speciaal maakt, is de ontmoetingsruimte waar alle mensen uit de buurt welkom zijn, en dat iedereen - rijk en arm - er kan komen winkelen, met aangepaste prijzen. Dat is uniek in Vlaanderen.

 

Op 21 september opende aan de Kattenberg 54 in Ekeren de eerste solidaire buurtwinkel van Vlaanderen. In deze winkel van het EVA-centrum kan je voeding, verzorgings- en huishoudproducten kopen naast bio- en fairtradeproducten.

 

In navolging van het project voor een fuifzaal in Ekeren, bereidt Groen Ekeren een onderzoek voor rond de mogelijkheid van een dienstencentrum annex wijkcentrum op de Donk. Het doel hiervan is de sociale betrokkenheid te vergroten en een pleidooi te houden om voor de bevolking van de Donk een gemeenschapscentrum met uitgebreide dienstverlening te voorzien. Dit project is in een aanloopfase. Alle ideeën zijn altijd welkom. Neem hiervoor gerust contact op met onze groene districtraadsleden Anny Joossens en Ilse De Schutter.

De meerderheid heeft haar best gedaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. Toch hadden wij graag gezien dat er meer geld zou gaan naar sociale ondersteuning in plaats van nieuwe, jaarlijkse, vaste kosten. Digitale infoborden hebben immers ook jaarlijks onderhoud nodig. Bijkomend een mooie fontein op het nieuwe Kristus Koningplein zorgt ook voor een bijkomende jaarlijks kost die op 7 jaar de gerealiseerde besparing zal hebben teniet gedaan. Extra ondersteuning voor senioren (premie aanpassing woning) of aan verenigingen met een sociaal doel zouden voor Groen meer baat hebben.

Pagina's