Betere ondersteuning van alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders hebben het niet altijd even makkelijk. Soms zien ze het bos niet meer door de bomen en plooien ze zich terug op zichzelf. Het gevolg is dat ook hun leefloon wordt geschorst. Hierdoor wordt hun situatie nog uitzichtlozer. Een goede ondersteuning en begeleiding van de kinderen wordt op zo’n ogenblik erg moeilijk. Nochtans is dit erg belangrijk: kinderen die opgroeien in een warm nest zonder financiële problemen zijn weerbaarder, studeren beter en hebben later meer kans op een job. Het schorsen van het leefloon van alleenstaande ouders met kinderen vinden wij dan ook een asociale maatregel. Tegelijk pleiten wij voor een betere begeleiding en ondersteuning van alleenstaande ouders die het financieel en sociaal moeilijk hebben.


2 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • commented 2016-09-18 10:08:24 +0200
    Opmerking hierover: Het kan ook bij samenwonende ouders gebeuren. Beter lijkt me: voorkomen van wegvallen leefloon of eventueel ander tijdelijk vangnet (indien mogelijk daartegenover stellende: deeltijds vrijwilligerswerk, … ). De kinderen zullen altijd de dupe zijn bij minder inkomen van de ouders.
  • zegt doen! 2016-09-16 16:34:52 +0200