Idee gespreksavond Deurne: Betere schoolinfrastructuur

Scholen moeten uitgebreidere structuur hebben met goeie sportzalen, goeie computerlokalen enz. Die wordt gebruikt door de leerlingen voor en na schooluren. Ze kunnen er samen sporten, koken, programmeren, muzieklessen volgen, kwalitatief spelen tijdens 'voor-' en 'nabewaking'. Zo wordt een school een echte leefschool. Maar ook de ouders en de buurt krijgen toegang tot die infrastructuur zodat hun vertrouwen in de school groeit en ze leren hoe een Vlaamse school werkt. Denk bvb aan ouders die koken voor de kinderen tussen de middag, voorlezen in eigen taal aan kinderen onder begeleiding, Nederlandse les op de computers enz. Deze dingen bestaan allemaal, maar ze zouden een evidentie moeten worden en er moeten middelen voor ingezet worden.


1 reactie

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • zegt doen! 2016-11-09 22:10:05 +0100