Meer betaalbare en flexibele kinderopvang

Een bloeiend gezinsleven combineren met een job of een opleiding is niet altijd eenvoudig. Voldoende kinderopvang zorgt dat het kan. Maar ook om sociale redenen is betaalbare en flexibele kinderopvang erg belangrijk. Bijvoorbeeld om een bezoek aan de dokter te kunnen brengen. Bovendien blijkt dat kinderen die al op jonge leeftijd met andere kindjes spelen, sneller leren. Ook hun taalontwikkeling vaart er wel bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in armoede of met een migratieachtergrond die naar de kinderopvang gaan, het later beter doen op school én op de arbeidsmarkt. Daarom is voldoende kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke kinderopvang in Antwerpen een belangrijke uitdaging om de armoede in de stad aan te pakken. Naast reguliere kinderopvang is er ook nood aan occasionele en flexibele kinderopvang. Want het ontbreken van kinderopvang blijft één van de grootste drempels in het zoeken van werk of het volgen van Nederlandse les.


2 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • zegt realistisch 2016-09-16 16:33:40 +0200
  • commented 2016-09-16 16:16:10 +0200
    Hopelijk ook termijn meer tijd voor het gezin met echt werkbaar werk. De term gaat al een tijdje rond, maar de voorstellen van de minister blijven vaag en veelal in het voordeel van de werkgever.