Haal het lidgeld voor sportverenigingen voor jongeren omlaag

Clubs krijgen steeds minder subsidies en jeugdbewegingen hebben haast geen betaalbare ruimtes meer. Het stadsbestuur kan voorzien in een goede en goedkope basisinfrastructuur, zodat ieder kind de kans krijgt om deel uit te maken van een sport- of jeugdvereniging.


1 reactie

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • commented 2016-11-09 21:57:40 +0100
    Zeer goed idee! Bijdrage 15 Euro van ziekenfonds is veel te weinig. Trainingspak club, sporttas, kousen, materiaal, verplaatsing naar trainingen kost ook veel … .