Hoboken

Groen zetelt in Hoboken in de meerderheid en levert hier met Omar Fathi ook een schepen, meerbepaald voor jeugd en sociaal beleid. Groen is samen met Spa naar de kiezer gestapt en dit zorgde, naast een groene schepen, ook nog voor een raadslid in de vorm van Hilde Smeulders. Naast Groen-Spa wordt de meerderheid gevormd door N-VA en CD&V. Belangrijke dossiers die worden behandeld door onze groene raadsleden zijn de speelpleinen in Hoboken en betere verkeersveiligheid in de vorm van een uitbereiding van de zones 30.

Actueel

Groen-fractieleider Wouter Van Besien kant zich tegen de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf. “De oppositiepartijen worden volledig afgesneden van de raad van bestuur”, zegt hij. “Hierdoor verliest iedere beslissing  die over de haven wordt genomen haar democratische legitimiteit. De Antwerpse haven wordt de speeltuin van de meerderheid.”

“Er is geen reden tot paniek, maar we moeten in Antwerpen wel dringend extra inspanningen doen om nieuwe gevallen van besmettelijke tbc tijdig op te sporen en te behandelen. Dit om extra besmettingen te voorkomen” Dat zegt OCMW-raadslid en arts Dirk Avonts nadat er midden oktober een nieuw geval van tuberculose werd vastgesteld in het Sint-Jan-Berchmanscollege in de Jodenstraat in Antwerpen.  

Zes op de tien Antwerpenaren (61%) is voorstander van een volledige overkapping van de Ring. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox. Het merendeel van de Antwerpenaren vindt ook dat het huidige Oosterweeltracé fout is en verder weg moet van de stad. Voor Groen-fractieleider Wouter Van Besien is de boodschap van de Antwerpenaar duidelijk: “Overkap de hele Ring, leg het tracé meer naar het noorden, betrek Ringland en geef de mensen een duidelijk perspectief.”

Vandaag stapte schepen Van de Velde met een voorontwerp-groenplan naar de pers. Dat is merkwaardig, want geen enkel district was hiervan op de hoogte. Nochtans is dit een gemengde bevoegdheid, iets waar je logischerwijs over samenwerkt. 

Zoals je allicht al vernomen hebt is er vanaf volgend jaar een retributiereglement voor de activiteiten die aangeboden worden via de jeugddiensten van de Antwerpse districten.

Het reglement zal voortaan de activiteiten groeperen onder 2 systemen:

  •  een aanbod via het A-kaart systeem
  • een open aanbod dat los van het A-kaart gebeuren voorzien wordt en dus gratis toegankelijk is voor kinderen en jongeren.

Dit schept de gelegenheid voor het jeugdbeleid in Hoboken om het aanbod beter af te stemmen op het doelpubliek.

De groene districtsschepen Omar Fathi is blij met de 6 speelpleintjes die gepland zijn in de meerjarenplanning voor 2014-2019.

Voor Groen Hoboken stond de verkeersveiligheid altijd al vooraan op onze prioriteitenlijst. We zijn dan ook opgetogen over de uitbreiding en de duidelijke afbakening van vijf zones 30. Het advies daarover werd op de districtsraad van september goedgekeurd.

 

Op 25 september werd het nieuwe speelplein feestelijk geopend door onze Hobokense schepen van Jeugd Omar Fathi (Groen). Het speelpleintje is er gekomen dankzij de goede samenwerking van Omar met twee andere districtsschepenen: Tom De Boeck van Sp.a (Openbare Werken) en Kristof Waterschoot van CD&V (Groenbeleid en Milieu). Omar is erg enthousiast:"Kinderen moeten alle kansen krijgen om kind te zijn. En daar hoort natuurlijk ook bij: genoeg kunnen spelen en ravotten! In een district zoals Hoboken ligt dat niet altijd voor de hand.

Pagina's