Jobs

In een bruisende stad als Antwerpen verdient iedereen een toffe, aantrekkelijke job. Toch zijn er vandaag nog steeds meer dan 36.000 Antwerpenaren op zoek naar werk. Hoe kunnen we die mensen aan een duurzame job helpen?

Ideeën voor Antwerpen

Zes weken lang gingen we met onze stadsdialoog A Plus in gesprek met de Antwerpenaren over jobs. Via gespreksavonden, social media en deur-aan-deurbezoeken bereikten we bijna 10.000 Antwerpenaren en verzamelden we tal van nieuwe ideeën. Deel verhalen van sterke vrouwelijke ondernemers bijvoorbeeld. Want jammer genoeg is er nog altijd nood aan inspirerende rolmodellen om de vele vrouwen die bruisen van het ondernemerschap te stimuleren een eigen zaak op te richten in een voornamelijk mannenwereld.

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Transport is daarin cruciaal. Ook daarover veel inspirerende ideeën. Bouw overslaghubs in functie van duurzame stadsdistributie. Zo rijden er minder vrachtwagens door de stad en verloopt de verdeling een pak efficiënter. Of herwaardeer oude industriële sites. Bouw deze niet zomaar vol met woningen of appartementen, maar maak er ook plaats voor maakindustrie of andere functies die extra jobs opleveren.

Afsluiter: Thema-avond over de toekomst van jobs

Op donderdag 8 juni sloten we het thema jobs binnen A Plus af met een inspirerende sprekersavond over de toekomst van onze jobs. Wat is de impact van de globalisering? Hoe gaan we om met de toenemende digitalisering en robotisering? Wat kunnen we doen om meer duurzame jobs te creëren? Stuk voor stuk evoluties die ook een stevige impact hebben op een stad als Antwerpen.

Volgende thema: Wonen

De komende weken denken we met A Plus na over wonen, want in Antwerpen mag goed wonen geen luxe zijn.

Check je e-mail om je account te activeren.

Jong Groen talk over ondernemen: Vrouwelijke Ondernemers

Nog te vaak leeft er onzekerheid bij vrouwelijke ondernemers. Dit is te wijten aan de omgeving waarin we opgroeien en aan de rolmodellen waar we ons aan spiegelen. Daarom is het cruciaal dat de verhalen van sterke, succesvolle vrouwelijke ondernemers verteld worden. Deel de verhalen van zij die hier in Antwerpen met iets bezig zijn, iets veranderen. Laat zien dat wat we als speciaal of onbekend zien gewoon doodnormaal is.

Lees verder & reageer

Jong Groen talk over ondernemen: Mediabeleid

Het huidige overheidsbeleid loopt gigantisch achter op vlak van steun aan media. De traditionele mediabedrijven krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen en een monopolie te nemen op het aanbieden van nieuws. Het beleid zou meer de kleine, alternatieve mediaplatformen de kans moeten geven om ook hun stem te laten horen waardoor ze hun evenwaardig nieuws op de radar kunnen brengen.

Lees verder & reageer

Jong Groen talk over ondernemen: Ruimte voor vernieuwing

Jonge starters hebben nog te vaak het gevoel dat het beleid niet naar hen luistert, maar dat informatie en mening top-down wordt opgelegd. Zo krijgen ondernemers het gevoel dat er geen ruimte voor vernieuwing of verandering is. Geen ruimte om het eens anders te doen of om avontuurlijk te zijn. Daarom pleiten jonge zelfstandigen voor meer terugkoppeling na het organiseren van nieuwe projecten. Dat uitkomsten die aan het beleid meegegeven worden ook echt in acht worden genomen. Laat het geen luchtige, vrijblijvende informatie zijn, maar een aanzet tot daadkrachtige veranderingen.

Lees verder & reageer

Jong Groen talk over ondernemen: Loskomen van subsidiëring

Tracht als onderneming los te komen staan van subsidiëring. Op korte termijn kan overheidskapitaal ervoor zorgen dat je je werking kan uitbouwen, maar dit is nefast op lange termijn. Door je subsidieafhankelijkheid als onderneming ben je overheidsgebonden en dit kan beperkend werken voor ontwikkeling in je onderneming.

Lees verder & reageer

Jong Groen talk over ondernemen: Herziening subsidieregeling

De bestaande subsidieregeling zou compleet herzien moeten worden. Het systeem is hopeloos verouderd. Het indienen van een dossier om subsidies te kunnen ontvangen is afstompend. Het is creatiever, innoverend en veelzijdiger om als ondernemer zelf een dossier te kunnen opmaken zonder in de mal te moeten passen van de bestaande subsidiedossiers.

Lees verder & reageer

Jong Groen talk over ondernemen: Meer kansen voor ondernemers

Meer kansen creëren voor ondernemers door minder belastingen te betalen op kapitaal dat je binnenkrijgt. Zo kan je zij die willen ook echt de ondernemerssprong laten maken.

Lees verder & reageer

Jong Groen talk over ondernemen: Lasten verminderen voor jonge ondernemers

De kosten die jonge ondernemers moeten betalen voor het aannemen van werkkrachten zouden verlaagd moeten worden.

Lees verder & reageer

Hergebruik oude industriële sites

Bouw oude industriële sites niet zomaar vol met woningen en appartementen, maar maak er ook plaats voor maakindustrie of andere functies die extra werkgelegenheid creëren.

Lees verder & reageer

Bouw hubs voor overslag van goederen in functie van duurzame stadsdistributie

Minder camions door de stad verkrijg je hiermee doordat goederen op een veel efficiëntere manier verdeeld worden over onze stad.

Lees verder & reageer

stimuleer lokaal ondernemen

Neem maatregelen om de huishuur van winkelpanden te verlagen, zodat een lokale winkel openen interessanter wordt.

Lees verder & reageer