Kielse Vest: Stadsbestuur offert alweer nodeloos groene ruimte op, tegen beter weten in en tegen wil van de buurt

21 Maart 2023

District Antwerpen

Kielse Vest: Stadsbestuur offert alweer nodeloos groene ruimte op, tegen beter weten in en tegen wil van de buurt

Het stadsbestuur offert alweer nodeloos groene ruimte op

Groen district Antwerpen legt maandag 20 maart op de districtsraad een voorstel ter stemming neer, gericht aan het stadsbestuur met de vraag voor meer samenwerking met de buurt rond de toekomst van de Kielse Vest.

Anne Poppe, Groen-raadslid in district Antwerpen, zag net zoals vele buurtbewoners met lede ogen de kaalslag van de Kielse Vest aan. Die was ongegrond en gebeurde zonder overleg met de buurt, die dan ook bezwaarschriften indiende maar niet gehoord werd. In haar voorstel vraagt Poppe het stadsbestuur om samen met de buurt en het district Antwerpen een tijdelijke invulling (voor de onnodig gesloopte huisjes en het verwijderde groen) aan de Kielse Vest uit te werken zodat op korte termijn de buurt terug gebruik kan maken van deze plek in een wijk met erg weinig groen en open ruimte. Ook op langere termijn vraagt Poppe samen te werken met de buurtbewoners en het district Antwerpen.

Aan de Kielsevest bevonden zicht tot voor kort een aantal oude officierswoningen (Brialmontomwalling) met wilde groenzone er rond. De woningen en het grootste deel van de groene ruimte moesten recent wijken voor een door de stad geplande brandweerkazerne. Heel wat omwonenden reageerden teleurgesteld want er is gebrek aan groene ruimte in die buurt, en het was geweten dat er problemen waren met de waterhuishouding op die plek. Wat te verwachten viel, voltrekt zich nu: het stadsbestuur moet het project voor de brandweerkazerne afblazen en op zoek gaan naar een nieuwe locatie.

Poppe verzette zich al van in het begin tegen dit project, samen met de buurt: "Het 'waterplan' van de stad verwijst al jaren uitdrukkelijk naar de waterproblematiek in de Brederodebuurt. Zelfs een klein kind weet dat daar bouwen problemen oplevert. Het is onbegrijpelijk dat tegen beter weten in het stadsbestuur toch is doorgegaan met het slopen van de gebouwen en het verwijderen van de mooie, oude bomen. Het tart alle logica: ofwel wisten ze het niet wat betekent dat ze hun eigen dossiers niet lezen, ofwel zijn ze volledig blind voor de nood aan meer groene en open ruimte in die buurt."

Groen dringt erop aan dat het stadsbestuur een andere aanpak hanteert vooraleer ze overgaat tot het slopen van kostbare groene ruimte in de stad. Steeds meer onbebouwde ruimte aansnijden brengt de toekomst van onze stad in de problemen. Bovendien komen er steeds meer bewonersgroepen naar boven die zich willen inzetten voor meer groene en open ruimte en hiervoor de hand uitreiken naar de stad en hun district. Die bewoners willen gehoord worden en mee rond de tafel zitten. Dat is een terechte vraag. De enige weg vooruit, is de weg die we samen afleggen.