pachten als sociale huurder van een appartement nieuwe methode van betaalbaar wonen

als jonge mensen, alleenstaande en of werkzoekende is het moeilijk een betaalbare woning te vinden. Daarenboven is de bouwgrond schaars en heel duur. Ook dan wordt het moeilijk om aan een eigen stek of betaalbare woning te denken. Vermits wonen een Belgisch grondrecht is zou de overheid ten minste moeten zorgen dat iedere inwoner van België een betaalbare woning kan betreden of kopen. Daarom zou de overheid moeten zorgen dat er genoeg woningen zijn op gronden die van de overheid blijven maar de woning kan gepacht worden. een structuur van pachtwoningen en of appartementen zou daarom een oplossing kunnen zijn van betaalbare woningnood. De Ideale Woning is met zo een project begonnen dat alleen maar kan toegejuicht worden, helaas komen enkel maar mensen in aanmerking met een bescheiden inkomen terwijl ik persoonlijk denk dat iedereen in aanmerking moet kunnen komen vooral omdat wonen een grondrecht is! De zittende sociale huurders zouden eigenlijk een voorbeeld kunnen zijn. Ik ben er zeker van dat de zittende huurders meer zorg zouden dragen voor hun woning indien ze zouden weten dat met een pacht de woning van hen is en dat zij niet zouden moeten verhuizen voor eventuele renovatie. renovatie zou automatisch voor een groot deel door de huurders (pachters) gedaan worden dat bespaart de overheid veel geld! De diversiteit in de sociale woning zou blijven bestaan zonder getto's omdat iedereen zijn verantwoordelijk zou dragen als goede eigenaar of huisvader. Laat mij zeker weten als ik de 1ste pachter van een appartement mag wezen van een sociale woning. vriendelijke groet sociale huurder


1 reactie

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • published this page in Wonen 2017-06-14 15:33:06 +0200