Merksem

In Merksem sloot Groen voor de verkiezingen een coalitie met Spa, op deze gedeelde lijst zijn we erin geslaagd om met vier mensen verkozen te raken. Karin Staes is, door deze goede score, schepen van jeugd en sociale zaken geworden. Daarnaast zetelen ook nog Arben Gashi, Yves Helsen en Lut Vergauwen in de districtsraad. Groen-Spa maakt samen met N-VA de meerderheid uit en werkt rond dossiers zoals een nieuwe fuifzaal voor de jongeren, het Laaglandpark en het Kastanjeboomplein. Naast duidelijk groene ook heel sociaal geïnspireerde thema’s dus!

Actueel

We zetten Tim Vekemans in de spotlight.

Al meer dan tien jaar is er vanuit de jeugd vraag naar een zaal om fuiven en optredens te organiseren met de nodige ondersteuning en aan jeugdvriendelijke tarieven. Door het vrijkomen van de rechterremise van Bouckenborgh is nu de perfecte locatie gevonden. Merksem kan terecht fier zijn op een bloeiend verenigingsleven. Alleen al wat betreft jeugd zijn er een 15-tal jeugdverenigingen.

Na het engagement in het bestuursakkoord van Merksem om op zoek te gaan naar een fuifzaal, en het collegiale standpunt om te onderzoeken hoe de rechterremise van Bouckenborgh best omgebouwd wordt tot polyvalente ruimte, blijkt er plots een kink in de kabel. Districtsvoorzitter Bungeneers legt tegen alle afspraken in, zonder overleg, eenzijdige verklaringen af en belooft de rechterremise van Bouckenborgh voor pers en publiek aan de Heemkundige Kring.

Op zondag 11 mei komt Mieke Vogels in Merksem praten over de gezondheidszorg. In haar nieuwe boek 'De rekening van de verzuiling' tekent ze de weg uit voor het zorgzame Vlaanderen van de 21ste eeuw.

De nieuwjaarsactiviteit van Groen Merksem bestaat uit een bezoek aan het districtshuis! Lia Somers, lid van de heemkundige kring, zal hierbij toelichting geven over het cultuurhistorisch patrimonium van Merksem. Daarnaast komt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, uitleg geven over de werking van het district.

 

We verwachten je zondag 19 januari om 14 uur aan het districtshuis!

 

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/events/557290477693586/

 

Districtsraadslid Arben Gashi (Groen Merksem) pleitte in de Merksemse districtsraad voor een zone 30 in de Speelpleinstraat. Die slikt heel wat sluipverkeer, vooral auto's die de Bredabaan mijden. Goed nieuws: het districtsbestuur volgt zijn voorstel. De Speelpleinstraat loopt ook tussen twee parken. Groen blijft zich inzetten om de verschillende parken in het centrum van Merksem sterker met elkaar te verbinden.

 

Het stadsbestuur zet het project ‘Laaglandpark’ on hold. Ook het geplande fietspad in en langs het park komt er niet.

 

Karin Staes (Groen), districtsschepen Ruimtelijke Ordening: “Groen blijft vechten voor het park. De aanplanting van de eerste bomen vorig jaar liet nochtans het beste verhopen. Dit is een slechte zaak voor Merksem. Temeer omdat de plannen voor een nieuwe snelweg en een goederenspoor ons district daar al bedreigen.” Groen bijt zich vast in lokale thema’s zoals het Laaglandpark en ijvert voor de leefbaarheid in Merksem.

 

Weldra krijgt Cambio twee autodeelplekken in Merksem. Karin Staes en Yves Helsen (Groen Merksem) ijveren daar al jaren voor. Cambio is een van de autodeelsystemen in Vlaanderen. Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto. De prijs per kilometer lijkt wat duur, maar ís dat niet, want er zitten ook alle kosten in zoals onderhoud of verzekering. Autodelen is handig als je er zelf geen hebt. Bijvoorbeeld om te solliciteren, maar je geraakt niet ter plaatse met het openbaar vervoer. Met autodelen geraak je voor weinig geld overal.

 

Pagina's