Oosterweel: “Belangrijke stap gezet. Nu stoppen met voorbereidende werken en gaan voor historische consensus"

23 Februari 2017

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben vandaag een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar een oplossing voor het Oosterweeldossier. Zij hebben zich bereid verklaard om het radicaal haventracé en een 'Oosterweel-light' als basis te nemen voor verder gesprek. Met Groen roepen wij de Vlaamse regering en de stad Antwerpen op om dit momentum te nemen en te komen tot een gedragen oplossing, een historische consensus. Dit kan enkel als de voorbereidingswerken voor de huidige Oosterweelplannen worden stopgezet. Dit om te vermijden dat iedereen voor voldongen feiten wordt gesteld. Met Groen hebben we altijd gepleit om het verkeer verder van de stad te brengen. We hebben ons altijd hard verzet tegen de impact van de Oosterweelverbinding op de ruimte en de gezondheid van alle inwoners van Antwerpen. Het radicaal haventracé kan tegemoetkomen aan ons pleidooi om het verkeer verder van de stad te brengen, al moet uiteraard ook goed in kaart gebracht worden wat dit betekent voor de leefbaarheid van de noordelijke gemeenten. Wat betreft 'Oosterweel-light' zal nog grondig moeten bekeken worden wat dit juist betekent voor Deurne-Noord, Borgerhout, den Dam, Merksem en het Noordkasteel. Ondertussen zijn er heel wat voorbereidende werken voor Oosterweel in volle gang. Op onze vraag aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) welk effect het radicaal haventracé en 'Oosterweel-light' hebben op de planning en aanpak van Oosterweel, antwoordde hij dat alles doorgaat zoals voorzien. Als het de Vlaamse regering echt menens is met een zoektocht naar een consensus, stopt ze daar nu mee. Want enkel op die manier kan de regering duidelijk maken dat ze in alle openheid en zonder voldongen feiten verder wil overleggen met alle betrokken partijen.

Ook drie andere elementen zijn voor ons van groot belang:
1. Er moet een geloofwaardig financieel plan komen voor de overkapping van de Antwerpse ring. Ons voorstel daarover in het Vlaams Parlement is twee weken geleden weggestemd door de meerderheid van N-VA, Open VLD en CD&V. 
2. De Vlaamse regering moet zich engageren voor een modal shift: meer en beter openbaar vervoer en meer fietsinfrastructuur.
3. Er moet een oplossing komen voor de terechte vraag van de inwoners van Zwijndrecht naar meer leefbaarheid

Vandaag is een belangrijke dag in het Oosterweeldossier. Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur dit inzien en hun kaarten open en eerlijk op tafel leggen. Het is nu aan hen om de uitgestoken hand te aanvaarden. Als eerste daad dient de Vlaamse regering te stoppen om zonder boe of ba haar eigen Oosterweelplannen door te zetten.