Meer vuilbakken

Door meer vuilbakken te verspreiden in de stad, zullen mensen meer geneigd zijn om hun klokhuis, kauwgom, blikje cola,...weg te gooien daarin. Nu zie je vooral in veel buurten waar geen of extreem weinig vuilbakken staan veel vuil op straat, gewoon omdat velen geen kwartier of half uur kunnen wachten, vooraleer ze af geraken van hun klokhuis, peuk,... Het maakt de buurt ook aangenamer en aantrekkelijker.


3 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • zegt realistisch 2016-12-21 11:45:42 +0100
  • commented 2016-12-17 17:40:24 +0100
    Ik vind dit een goed idee, zeker in de buurt van winkels lijkt me dit nuttig.
  • published this page in Aangename straten 2016-12-12 11:15:19 +0100