Deurne vraagt unaniem: "Overkap de E313"

Deurne vraagt unaniem:

Op voorstel van fractieleider voor Groen in Deurne, Walter Verbruggen, stemde de Deurnese districtsraad unaniem in met het advies om de E313 te overkappen en om werk te maken van de plannen voor de A102.

Zonder deze werken is de overkapping van de Ring onmogelijk en wordt de Hollandse knoop een monsterwerk. Voor de gezonde leefomgeving van de Deurnenaar moet er nu in gang geschoten worden.

Zonder plannen voor de A102 geen overkapping

De gezonde leefomgeving staat in Deurne al lang op de agenga. De E313 is een doorn in het oog en een smet op de longen. De Deurnese districtsraad adviseerde al negen jaar geleden unaniem voor de ondertunneling van de E313. Maar ook na een tweede, ditmaal dringende vraag twee jaar geleden, werd tot nu toe nog geen enkel gehoord gegeven.

Dat een jaar geleden in Antwerpen het Toekomstverbond werd ondertekend tussen beleidsvoerders en actiegroepen stemde tot hoop. Zij bepleitte een Modal Shift, een volledige overkapping en scheiding van lokaal en regionaal verkeer.

Helaas zien we dat de ingenieurs en bestuurders van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), nog steeds vasthouden aan de bestaande plannen voor de waanzinnige Hollandse knoop en hun idee van de aansluiting van de E313 met de Ring. Die plannen staan een overkapping van de volledige Ring in de weg en dragen zeker niet bij aan de leefbaarheid in Deurne. Meer nog, ook voor de beloofde A102 werd zelfs nog geen studie of ontwerp gemaakt. Zonder die A102, die ook in het Toekomstverbond vermeld staat, kunnen de ontwerpteams van Over de Ring geen volledige overkapping uitwerken!

Deurnese districtsraad steunt voorstel van Groen unaniem  

De voltallige districtsraad van Deurne vraagt daarom hoogdringend aan de hogere overheden om werk te maken van studies en plannen voor de aanleg van de A102 in een tunnel ten oosten van Deurne en voor de aanleg van een tunnel van het laatste stuk E313 dat dwars door Deurne loopt tussen het rondpunt van Wommelgem en de aansluiting met de Ring.

Denk mee!

Op 14 april kan je mee nadenken over mobiliteit tijdens de Stadsdialoog van Groen Antwerpen.