Extra opvang in Scholen!

Veel meer opvang in scholen voor zowel studiebegeleiding, recreatie als psychosociale aandacht. 's Avonds, in 't weekend en ook tijdens de vakanties. Een plaats waar alle leerlingen ongeacht hun afkomst of sociale status samen aan hun dromen kunnen werken. Eventueel met een oproep aan vrijwilligers om hieraan mee te werken.


4 reacties

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.
  • commented 2016-09-18 09:59:15 +0200
    Het verenigingsleven voor kinderen is niet steeds bereikbaar. Het speelt nochtans een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Het opent de wereld voor hen (misschien voor een latere baan of hobby, interesse). Het heeft me destijds toen ik zeer jong was ook geholpen (jeugdatelier bij mevrouw Crombé, Edegem).
  • zegt dringend 2016-09-18 09:59:14 +0200
  • zegt inspirerend 2016-09-16 16:10:11 +0200
  • published this page in Kinderdromen 2016-09-16 14:56:02 +0200