Polderdorpen

De polderdorpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo liggen in de uiterste noordrand van de stad en hebben momenteel geen Groen-werking. Dit ondanks het feit dat we met Groen in Berendrecht, Zandvliet en Lillo steeds een goed resultaat hebben gehaald bij voorgaande verkiezingen. Binnenkort gaan we daar echter verandering in brengen doordat we op 10 december een infovergadering organiseren vanuit Groen Antwerpen. Zeer belangrijk in de polderdorpen is de aanwezigheid van de haven waarrond we als partij Groen heel wat kunnen organiseren en in gang steken.

Actueel

Groen wil dat tegen 2024 de helft van de Antwerpenaren zich verplaatst met de fiets. Op dit moment bedraagt dat

Groen-fractieleider Wouter Van Besien kant zich tegen de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf. “De oppositiepartijen worden volledig afgesneden van de raad van bestuur”, zegt hij. “Hierdoor verliest iedere beslissing  die over de haven wordt genomen haar democratische legitimiteit. De Antwerpse haven wordt de speeltuin van de meerderheid.”

De stad start met de opmaak van een structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet. Die structuurschets moet er voor zorgen dat de verschillende functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, landbouw en industrie een plaats krijgen in de polderdorpen.

 

Pagina's