Polyvalente zaal Bouckenborgh Merksem: Waarom speelt districtsvoorzitter Bungeneers (N-VA) plots solo slim?

26 September 2014

Na het engagement in het bestuursakkoord van Merksem om op zoek te gaan naar een fuifzaal, en het collegiale standpunt om te onderzoeken hoe de rechterremise van Bouckenborgh best omgebouwd wordt tot polyvalente ruimte, blijkt er plots een kink in de kabel. Districtsvoorzitter Bungeneers legt tegen alle afspraken in, zonder overleg, eenzijdige verklaringen af en belooft de rechterremise van Bouckenborgh voor pers en publiek aan de Heemkundige Kring. Al jaar en dag is er vanuit de jeugd in Merksem vraag naar een middelgrote zaal waar ze iets kunnen organiseren. Het huidige aanbod is te duur, ligt vlakbij woningen, voldoet niet qua grootte of andere vereisten. Maar ook vanuit heel wat Merksemse verenigingen is er vraag naar een polyvalente zaal. Omdat die vraag al zo lang leefde, heeft de meerderheid van 

sp.a, Groen en N-VA de zoektocht naar een geschikte zaal opgenomen in het Merksemse bestuursakkoord. Het districtsbestuur ging met dit engagement ook meteen aan de slag.

Uit de zoektocht bleek dat de rechterremise van Bouckenborgh om heel wat redenen de ideale ruimte is om een polyvalente zaal in uit te bouwen. Als polyvalente ruimte zou ze zowel kunnen tegemoetkomen aan de vraag van de jongeren, als een nood invullen van jeugdverenigingen, culturele en andere verenigingen in Merksem. Als polyvalente ruimte zou ze dienst kunnen doen voor het organiseren van fuiven, evenementen, tentoonstellingen en andere bijeenkomsten.

Er is uitgebreid overleg gepleegd met de jeugdraad. De cultuurraad en de jeugdraad hebben allebei een positief advies gegeven bij het idee om van de rechterremise een polyvalente zaal te maken. Er werden architecten aan 't werk gezet om de mogelijkheden van de rechterremise te onderzoeken. Er werden plannen gemaakt en er werd € 100.000 voorzien in de meerjarenbegroting van het district.

Over deze voorkeur werd een collegiale brief (zie onderaan dit persbericht) naar het stadsbestuur gestuurd, ondertekend door districtsvoorzitter Bungeneers (N-VA) en schepen Staes (Groen). 

Ook het stadsbestuur nam al standpunten in. De stad sloot een convenant af met Jeugdcentrum Bouckenborgh waarin werd opgenomen dat het jeugdcentrum zou instaan voor het beheer van de rechterremise. Schepen Ait Daoud (N-VA) kwam langs op de jeugdraad van Merksem en beloofde om middelen te investeren voor de ombouw van de rechterremise tot een geschikte zaal.

Kortom, alles werd in gereedheid gebracht om dit mooie project uit te voeren. Tot plots coalitiepartner N-VA, bij monde van districtsvoorzitter Luc Bungeneers een volledig andere piste naar voor brengt. Zonder overleg, tegen alle afspraken in, belooft hij voor pers en publiek aan de Heemkundige Kring dat hij de rechterremise zou vrij maken voor hen. Hij schept daarmee verwachtingen bij de Heemkundige Kring en laat de Merksemse Jeugd verweesd achter.

De  bekommernissen  van de Heemkundige Kring voor betere huisvesting zijn terecht. De plek waar ze nu zitten, voldoet absoluut niet. Ook sp.a en Groen willen mee op zoek gaan naar een oplossing voor de Heemkundige Kring. 

De eenzijdige verklaring van N-VA roept vragen op. Waarom verandert men ineens van koers? Waarom werd er geen overleg met de coalitiepartners gepleegd? Zijn er andere belangen? 

Meer info:

Karin Staes

Districtsschepen voor jeugd Merksem (Groen)

0486 57 39 58