Geen oorlog tegen mensen die drugs gebruiken


De oorlog tegen mensen die drugs gebruiken steunt Groen niet. Dat werkt averechts, zoals de mensen van o.m. Free Clinic, ADIC en De Sleutel zullen beamen. Zij zijn in Antwerpen al jaren actief om mensen die drugs gebruiken op te vangen en van hun verslaving af te helpen. Criminalisering van kleine gebruikers brengt mensen nog dieper in de problemen, zorgt voor meer overlast en kleine criminaliteit. Groen is voorstander van een preventieve aanpak en meer steun voor ambulante en residentiële verslavingszorg. Mensen met verslavingsproblemen opjagen en criminaliseren helpt niet. Samen met hen naar oplossingen zoeken, kan wel helpen om sociaal isolement te voorkomen, om mensen te helpen afkicken en een nieuw leven uit te bouwen. Een ander drugsbeleid laat ons ook toe tippelprostitutie en verdoken prostitutie gelinkt aan een verslavingsproblematiek echt aan te pakken, in plaats van deze uitermate kwetsbare groep nog verder te marginaliseren. De werking van de Drug Opvolgings Kamer bij de rechtbank van eerste aanleg, bouwen we verder uit.

De huisvesting van o.m. drugsverslaafden die nu voorzien wordt in het Zorghostel en Kadans Wonen is een stap in de goede richting. Er is echter nog meer aandacht nodig voor allerlei vormen van wonen zodat mensen die problematisch drugs gebruiken in een woning op hun maat terechtkunnen en er aangepaste begeleiding krijgen. Er is dus veel meer huisvesting nodig.

Naast spuitenruil en methadonverstrekking, kan de stad ook gebruikersruimten inrichten zoals dat nu al gebeurt in Nederland, Duitsland, Zwitserland. Niet om gebruik aan te moedigen, maar om mensen beter te kunnen opvangen en begeleiden. Ook in de stad Brussel is men vragende partij. Als er nog wettelijke barrières zijn, kan Antwerpen zich kandidaat stellen voor een proefproject.

Terug naar Drugs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?