Geestelijke gezondheid


We maken van geestelijke gezondheid een integraal deel van het welzijnsbeleid:

  • We werken aan een doelgroepgericht preventiebeleid (jongeren, senioren, etnisch-culturele minderheden., mensen met een beperking) binnen de stad, het OCMW en het stedelijk
  • We zorgen voor laagdrempelige psychologische ondersteuning in alle districten voor wie daar nood aan heeft. Die steun kan gaan van een babbel met lotgenoten tot een gesprek met een We houden daarbij rekening met de noden van verschillende doelgroepen. Inspirerende voorbeelden zijn onder meer TEJO (Therapeuten voor Jongeren) en VDIP (VroegDetectie en interventie bij Psychose).

Het OCMW komt behoeftegericht tussen in medische kosten. Het feit dat de medische kosten buiten het gemeentelijk grondgebied zijn gemaakt, kan onder geen beding een argument zijn voor niet-terugbetaling door het OCMW. Het OCMW zorgt voor een vlotte en correcte toepassing van het systeem ‘dringende medische hulp’ voor mensen zonder wettig verblijf.

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?