Toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg


De stad stimuleert integrale, toegankelijke, cultuur-sensitieve en betaalbare gezondheidszorg.

  • We vragen huis- en tandartsen, kinesisten en verpleegkundigen om via het derdebetalerssyteem kosten voor gebruikers te
  • We stimuleren en omkaderen (ondersteuning via een meter- en petersysteem, mee zoeken naar een pand, stimuleren van overleg …) huisartsen en andere zorgkundigen om in te stappen in een multidisciplinair team. Naast de zorg van een huisarts kunnen kwetsbare inwoners hier terecht voor gezondheidspreventie, vragen over hun gezondheid, het vinden van gepaste hulp, geestelijke gezondheidszorg …
  • Via het uitbreiden van de wijkgezondheidscentra maken we ook werk van een preventieve vorm van gezondheidszorg. Wijkgezondheidscentra realiseren hun financiële toegankelijkheid via het forfaitair betalingssysteem. Hierdoor kunnen patiënten, zonder persoonlijke financiële bijdragen te moeten betalen, huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten

Op het einde van de legislatuur willen we minstens 10 wijkgezondheidscentra. Met deze investering maakt de stad een noodzakelijke inhaalbeweging inzake aangepaste ziektepreventie en gezondheidspromotie, als een noodzakelijke vorm van eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg.

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?