Goed Bestuur

Ons programma is ambitieus, en terecht. Om dat allemaal waar te maken is een sterk en modern stadsbestuur nodig. Een stadbestuur dat zich niet op zijn eiland terugtrekt, maar een open samenwerking zoekt met alle levendige krachten in de stad. Een stadsbestuur dat ook niets te verbergen heeft, waarbij alle beslissingen in alle fasen van het besluitvormingsproces transparant als glas zijn.

Het stadspersoneel speelt hierin een belangrijke rol. Samen met burgers, verkozen politici en deskundigen bouwen zij mee aan de stad (co-creatie). De stad beschouwt hen als partners in de omslag die we willen maken naar een meer open bestuur. Zij hebben het recht om meer betrokken te worden en moeten vrijuit kunnen spreken (spreekrecht). Waar nodig krijgen ze extra opleiding of ondersteuning zodat ze mee de culturele omslag kunnen maken naar een stad die actief samenwerkt met burgers.

In dezelfde lijn kiezen we voor een minder hiërarchisch opgezet bestuur: voor minder chefs, en meer verantwoordelijkheid van personeel aan de basis. We willen een stadsadministratie op maat van de burger, met ambtenaren die aanspreekbaar zijn, zich meer gewaardeerd weten en in de invulling van hun job meer flexibiliteit ondervinden.

We willen verkozenen die op een zeer verantwoorde manier met hun politiek mandaat omgaan. We gaan voor een burgemeester en schepenen die al hun tijd en energie, die heel hun hart en hun ziel, in de stad en haar bewoners steken.

De structuren van de stad maken we eenvoudiger. Zo begrijpt iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is.

En we zorgen ervoor dat echt democratisch debat mogelijk is, dat de gemeenteraad een reëel forum van democratie wordt.

We zetten structurele samenwerking op met de buurgemeenten, uiteraard in een sfeer van respect. Heel wat beleidsdomeinen hebben samenwerking nodig die verder reikt dan de stadsgrenzen.

Meer over goed bestuur

 

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.