Voorloper in de energietransitie


Zo willen we van Antwerpen een trekker maken van de energierevolutie die overal op gang komt. We willen weg van fossiele brandstoffen en kernenergie en in de plaats daarvan voluit investeren in energiebesparing en 100% hernieuwbare stroom en warmte. Antwerpen als voorloper in de energietransitie.

We maken werk van ambitieuze energierenovaties zodat gezinnen bijna geen energierekeningen meer moeten betalen. Een dergelijk model van “nul-op-de-meter-renovaties” bestaat al in Nederland. Dat doen we via een energiebesparingcoöperatieve waar de Antwerpenaars zelf kunnen in participeren. Het bestaande Energiebesparingsfonds wordt daarin opgenomen. De stad geeft het goede voorbeeld door al haar eigen gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken. Mensen thuis worden geholpen door het Energiehuis in het Ecohuis om zo vlot mogelijk te komen tot een energiezuinige make-over van hun woningen (ontzorging). We kiezen waar mogelijk voor een collectieve aanpak per straat of woonblok.

Er is nog heel veel ruimte over voor windturbines en zonnepanelen op onze daken, in de stad en vooral ook in de haven. We bieden alle Antwerpenaars de kans om aan zonnedelen te doen, om mee te investeren in zon op hun eigen dak of op andere daken in hun buurt of elders in de stad. We doen dit via bestaande burgercoöperatieven of we richten zelf een zonnecoöperatieve op om extra te investeren in zonne-energie in de haven en de stad. Telkens zorgen we ervoor dat de Antwerpenaar kan participeren.

We maken de stad geleidelijk onafhankelijk van stookolie en gas voor de verwarming van woningen. In 2040 moet Antwerpen olie- en aardgasvrij zijn. Daartoe zetten we alle beschikbare restwarmte uit de haven Er komt een warmtering onder de kaaien en de overkapte Ring. De stad geeft het voorbeeld door de eigen gebouwen en die van Woonhaven, het Zorgbedrijf, ZNA … aan te sluiten op het warmtenet. In nieuwe wijken leveren we warmte aan huis via warmtenetten. Ook bestaande gasnetten kunnen geleidelijk vervangen worden, op plaatsen waar er voldoende restwarmte beschikbaar is. Elders stimuleert de stad warmtepompen en zonneboilers bij mensen thuis en warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare warmte op wijkniveau.

Dat kan enkel als de stad terug de regie over haar eigen energiebeleid opneemt, door een overeenkomst af te sluiten met FLUVIUS, de fusie van de distributienetbeheerders Eandis en Infrax.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?